Indeling type (vrijwilligers)werk

Op deze pagina staan de mogelijkheden om ervaringsdeskundigheid zinvol in te zetten. Het gaat om betaald en onbetaald werk. Soms langdurig, soms heel kort. Soms in een professionele omgeving, en soms in de privésfeer.

De voorbeelden zijn ingedeeld in vijf soorten werk. Daarbij staan voorbeelden genoemd voor de verschillende stappen van ervaringsdeskundigheid.

 • Stap 1 Persoonlijke Ervaringsdeskundigheid
 • Stap 2 Persoonlijke Ervaringskennis
 • Stap 3 Collectieve Ervaringskennis
 • Stap 4 Collectieve ervaringsdeskundigheid.

Meer info over de stappen van ervaringsdeskundigheid

Werk voor ervaringsdeskundigen

Onderwijs en training

niveau A

 • uitleg in klas eigen kind

niveau B

 • Voorlichter op basisschool en middelbare school

niveau C

 • Gastdocent Hoger Onderwijs
 • Workshopleider

niveau D

 • Trainer
 • Docent

Werk voor ervaringsdeskundigen

Onderzoek en innovatie

niveau A

 • Proefpersoon
 • Vragenlijsten invullen

niveau B

niveau C

 • Beoordelaar onderzoek
 • Onderzoeker

niveau D

 • Ontwerper onderzoek

Inzet ervaringsdeskundigheid

Beleid en belangenbehartiging

Persoonlijk

 • Cliëntenraad lokaal niveau
 • Vragenlijsten invullen
 • Actief lid platform cliënten
 • Online aandacht vragen
 • Deelnemer campagnes en acties

Betrokken

 • Centrale cliëntenraad
 • Schouw toegankelijkheid
 • WMO- en WSW-raden
 • Acties organiseren
 • Gemeenteraadslid

Samenwerkend

 • Lobbyist
 • Werken bij patiëntenorganisatie
 • Advies zorginkoop

Specialist

 • Adviseur / consultant
 • Bestuurder
 • Beleidsambtenaar
 • Dagvoorzitter

Werk voor ervaringsdeskundigen

Werk en inkomen

Bij cultuur is de indeling in niveaus van ervaringsdeskundigheid minder duidelijk.
Het succes van het werk hangt voornamelijk af van de artistieke vaardigheden.

niveau A

 • Openheid op het werk

niveau B

 • Maatje op het werk

niveau C

 • Begeleider
 • Coach schuldhulpverlening

niveau D

 • Reïntegratiedeskundige
 • Coach

Werk voor ervaringsdeskundigen

Zorg en welzijn

Voor beroepen in Zorg en Welzijn wordt een Kwaliteitssysteem ontwikkeld door het User Research Center.

niveau A

 • Koffie met de buurvrouw

niveau B

 • Maatje
 • Gastvrouw

niveau C

 • Begeleider

niveau D

 • Hulpverlener

We proberen dit overzicht compleet te krijgen. Staat jouw (vrijwilligers)werk er niet bij? Mail ons!