Voorlichting en cultuur

In het onderwijs, beleid en sociale wijkteams geven ervaringsdeskundigen voorlichting of workshops. In met name het beroepsonderwijs komen er steeds meer ervaringsdeskundigen die een onderdeel van het lesprogramma invullen, als gastdocent of co-docent. Omdat hun verhalen iets wezenlijks toevoegen aan de kennis die de docent uit theorie en geobjectiveerde kennis over kan brengen. Dit geldt ook voor zittende professionals. Als ervaringsdeskundigen aan een hulpverlenersteam worden toegevoegd, is dat deels om de collega’s te informeren, maar ook om hen feedback te geven op hun handelen. Of wijkteams vragen scholing aan een ervaringsdeskundige, al dan niet in combinatie met een hulpverlener. Tot slot bieden ervaringsdeskundigen deskundigheidsbevordering aan beleidsmedewerkers. 

Meerwaarde van ervaringsdeskundigheid

Stigma en bewustwording

Zowel bij zichtbare als bij onzichtbare beperkingen is er sprake van vooroordelen, stigmatisering en discriminatie. Er is zelfs een woord voor: het discrimineren van mensen om hun beperking heet validisme. Stigmatisering en discriminatie hebben veel negatieve gevolgen.

Veel ervaringsdeskundigen zetten zich in om de beeldvorming te veranderen en mensen bewust te maken van dit probleem.

Kunst en cultuur geeft ervaringsverhalen een extra dimensie. De boodschap komt bínnen. Inzet van ervaringsdeskundigheid helpt vooroordelen verdwijnen. Boeken, filmpjes, lezingen en theatervoorstellingen: een ervaringsdeskundige die zijn eigen verhaal vertelt, maakt invoelbaar wat de impact is van een beperking en de drempels die daardoor ontstaan. 


Wat voor soort (vrijwilligers)werk doen ervaringsdeskundigen?

Ambassadeurs en voorlichters

Op alle niveaus en in elk denkbare richting zijn er ervaringsdeskundigen die voorlichting geven. Organisaties werken graag met ambassadeurs die dit werk doen. Zij krijgen vanuit deze organisatie training en ondersteuning. Naast de vrijwilligers is er een groeiende groep ZZPers die als ‘keynote speaker’ werkt en betaald lezingen kan geven. 

Culturele sector

Theatervoorstellingen lenen zich goed voor voorlichting. In talloze theatergroepen maken ervaringsdeskundigen indrukwekkende voorstellingen op een hoog niveau. Ook in films en documentaires geven ervaringsdeskundigen een inkijk in hun leven. Voor lezers is er een enorm aanbod aan ervaringsverhalen in boekvorm. Cabaret, muziek, … In de culturele sector kiezen ervaringsdeskundigen de manier die het beste bij hen past. 

Kwartiermakers

Kwartiermakers zijn de wegbereiders voor een inclusieve samenleving. Steeds meer ervaringsdeskundigen kunnen in opdracht van een gemeente of organisatie hieraan werken. 

Voorbeelden van functies en rollen

Uitgesplitst naar ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid

Eigen ervaringsdeskundigheid

 • Eigen ervaringen vertellen in de klas van je kind
 • Blogger
 • Schrijven van een boek – voor jezelf en vrienden
 • Meedoen aan een dichtwedstrijd

Eigen ervaringskennis

 • Auteur, singer songwriter, kunstschilder, cabaretier
 • Voorlichting op middelbare school
 • Spreker bij besloten bijeenkomst van eigen patiëntenorganisatie
 • Voorlichter die eigen ervaringsverhaal vertelt

Gedeelde ervaringskennis

 • Acteur in gespecialiseerde toneelgroep
 • Ambassadeur
 • Gastspreker in Hoger Onderwijs
 • Voorlichter vanuit een patiëntenorganisatie

Professionele ervaringsdeskundigheid

 • Gastdocent op een universiteit
 • Key note speaker
 • Beroemde cabaretiers, zangers, volgers
 • Trainingsacteurs
 • Journalist
 • Voorlichter

De stappen van ervaringsdeskundigheid zijn in de culturele sector niet zo relevant. Daar gaat het vooral om de kwaliteiten als kunstenaar. Kunnen zingen is een voorwaarde om zanger te worden, kunnen schrijven een voorwaarde voor een auteur. Het hebben van collectieve ervaringskennis is geen voorwaarde om een boodschap over te brengen. Ontwikkeling van persoonlijke ervaringskennis maakt een boodschap wel krachtiger.


Werkgevers in voorlichting en cultuur

Organisaties van ervaringsdeskundigen

 • Productiebureau Out of the Box TV werkt mét ervaringsdeskundigen
 • Uitgeverij Tobi Vroegh is een GGZ cliëntenorganisatie en geeft boeken van ervaringsdeskundigen over psychiatrie uit. 
 • Theatergroepen

Deze website is in ontwikkeling

Heb je informatie voor deze pagina?
Wil je helpen de functies en rollen te beschrijven?
Wil je een link naar jouw organisatie laten plaatsen?

Laat het ons weten