Over ons

Het project waardering ervaringsdeskundigen is een project van de Veerkracht Centrale, community van ervaringsdeskundigen, samen met diverse andere organisaties en ervaringsdeskundigen.


Projectteam

Trudy Jansen
Projectleider
Mail Trudy

Kristin Swennes
Projectmedewerker
Contactpersoon (organisaties van) ervaringsdeskundigen.
Mail Kristin

Werkgroep onderzoek

  • Marja de Putter
  • Carolien Jansen
  • Jan Dijkgraaf
  • André Jansen

Helpdesk werken met een uitkering

Jiska Ogier
Juridisch medewerker

Joep Vesters
specialist UWV


Projectgroep

Vanuit de koepels van cliënten- en patiëntenorganisaties

Marcel van Bockel
Programmamanager Leren en Werken bij Ieder(in)

Maarten de Gouw
Ledenmanager bij de Patiëntenfederatie

Dwayne Meijnkens
Projectmedewerker cliënten- en naastenparticipatie, kwaliteit van zorg en zorginnovatie in de GGz bij MIND Platform


(Ervarings)deskundigen

Cecile Malingré
Projectmedewerker Howie the Harp™
Denkt mee en levert input op het project (met hulp van een grote achterban van bij Howie the Harp™ opgeleide ervaringsdeskundigen)

Quinta Ansem
+ Voorzitter European Anti Poverty Network Nederland
+ Voorzitter St Herkansing -project ONS Kantelhuis
+ Docent onderzoeker Lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg
Kijkt als kritische vriend of het project wel voldoende recht doet aan de mooie diversiteit van de soorten ervaringskennis, ervaringsdeskundigen en ervaringsdeskundigheid.

  • Eric van der Eerden
  • Esmeralda van der Naaten
  • Chris Nijboer