Wonen en Welzijn

We zoeken nog ervaringsdeskundigen om deze gegevens in te vullen.

Meerwaarde van ervaringsdeskundigheid

  • Een ervaringsdeskundigen uit de eigen wijk, spreekt dezelfde taal.
  • In wijkteams zijn ervaringsdeskundigen degenen die makkelijker toegang hebben tot mensen.
  • Ervaringsdeskundigen verbeteren de leefbaarheid.
  • Toegankelijkheid, inclusie en bereikbaarheid zijn thema’s.
  • Gesprekken met woningcorporaties, belangenbehartiging voor betere huisvesting.


Functies en werkzaamheden

Stap 1

Persoonlijke ervaringsdeskundigheid

Stap 2

Persoonlijke ervaringskennis

Stap 3

Gedeelde ervaringskennis

Stap 4

Professionele ervaringsdeskundigheid


Werkgevers


Voorbeelden