Patiënten- en cliëntenorganisaties

Ervaringsdeskundigen werken samen in patiëntenverenigingen en tal van organisatievormen die daar aan verwant zijn.

Het ministerie heeft begin 2021 een onderzoek gepresenteerd. Het rapport ‘Vraag het ons!’ is een verkennend onderzoek naar de regionale- en lokale invulling, samenwerking, en vertegenwoordiging van patiënten- en gehandicapten organisaties.

Lees de stukken die de minister hierover aan de Tweede Kamer heeft gestuurd, of download het rapport ‘PGO vraag het ons’