Onderzoek en innovatie

Onderzoek
Ervaringsdeskundigen zijn soms betrokken bij onderzoek in het sociaal domein. Dat kan al bij het opstellen van de onderzoeksagenda. De inbreng van ervaringsdeskundigen heeft dan als doel ervoor te zorgen dat de beoogde onderzoeken gaan over vragen die daadwerkelijk relevant zijn voor mensen in kwetsbare posities. Ook bij de uitvoering van het onderzoek kunnen ervaringsdeskundigen een rol spelen: adviserend of als mede-onderzoeker. Dit kan een principiële keuze zijn voor betrokkenheid van de doelgroep (niet over maar met hen), maar ook een manier om betere onderzoeksresultaten te krijgen. Dit laatste kan het geval zijn wanneer onderzoekers met ervaringskennis beter in staat zijn de betreffende doelgroep te bereiken en/of te bevragen. 

Initiator van vernieuwing 
Naast de bovengenoemde formele rollen, nemen sommige ervaringsdeskundigen de rol van innovator op zich. Zij signaleren tekorten in het aanbod van de bestaande hulpverlening en ontwikkelen alternatieven. Vanuit eigenschappen als vindingrijkheid, ondernemerschap en doorzettingsvermogen zetten ervaringsdeskundigen nieuwe initiatieven op die nauw aansluiten bij de ervaring van de leefwereld, of dragen zij bij aan ontwikkeling van nieuw of aanpassing van bestaand beleid. 

Meerwaarde van ervaringsdeskundigheid

Bij elk onderzoek in de sector van zorg en welzijn zijn ervaringsdeskundigen nodig, want anders valt er niets te onderzoeken. Het gaat dan bijvoorbeeld om proefpersonen voor nieuwe medicijnen of om mensen die in hun interview hun ervaringen willen delen. Steeds vaker werken ervaringsdeskundigen tijdens het hele onderzoeksproces mee. Via speciale training kunnen ze zich hier op voorbereiden.

Via projecten worden nieuwe werkwijzen uitgeprobeerd, en de best practises krijgen navolging. Doordat ze goed aansluiten bij de leefomgeving en weten welke uitdagingen er in de praktijk zijn, kunnen ervaringsdeskundigen hierin zowel een aanjagende als een uitvoerende rol hebben.

Thema’s

 • Eigen regie / autonomie
 • Toegankelijkheid en inclusie
 • werk en inkomen
 • Zorg en welzijn
 • Ontwikkeling nieuwe behandelingen en medicijnen

Functies en werkzaamheden

Stap 1

Eigen ervaringsdeskundigheid

 • Proefpersoon
 • Vragenlijsten invullen
Stap 2

Eigen ervaringskennis

 • Vrijwilliger bij een project
Stap 3

Gedeelde ervaringskennis

 • Beoordelaar onderzoek
 • Onderzoeker
 • Projectmedewerker

Stap 4

Professionele ervaringsdeskundigheid

 • Ontwerper onderzoeksaanvraag
 • Onderzoeker
 • Promovendi
 • Projectleider

Werkgevers

 • Onderzoekscentra
 • HBO’s, Universiteiten
 • Patiëntenorganisaties
 • Gesubsidieerde organisaties
 • Farmaceuten
 • Zorginstellingen

Verder lezen

Patiëntenparticipatie in onderzoek, ZonMW

Tips en inspiratie, ZonMW