Deze informatie wordt aangevuld, o.a. in overleg met de VvED / kwaliteitsproject ervaringsdeskundigen van het URC

Meerwaarde van ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigen in de GGZ werken vanuit de herstelvisie. Ze zijn de motor achter deze benadering. De meeste ervaringsdeskundigen werken in de cliëntgerichte zorg.

Thema’s

 • Stigma: beeld GGZ in de publieke opinie en binnen de GGZ
 • Belangenbehartiging
 • Professionalisering, werken vanuit het BeroepsCompetentieProfiel
 • Eisen aan ervaringsdeskundigen
 • Medicatie en behandelingen
 • Inclusie

Werkzaamheden

Stap 1

Persoonlijke ervaringsdeskundigheid

 • lid lotgenoten-, herstel-, of zelfregiegroep
 • Peer Support
 • Blogger
 • Beheerder groep op Social media
Stap 2

Persoonlijke ervaringskennis

 • Gespreksbegeleider lotgenoten-, herstel-, of zelfregiegroep
 • Gastheer/vrouw
 • Maatje
 • lid lokale cliëntenraad
Stap 3

Gedeelde ervaringskennis

 • Co-trainer Werken met Eigen Ervaring
 • Cliëntondersteuner (vrijwillig)
 • Lid centrale cliëntenraad

Stap 4

Professionele ervaringsdeskundigheid

 • Ervaringswerker
 • Herstelcoach
 • Cliëntondersteuner (betaald)
 • Klachtenfunctionaris, Vertrouwenspersoon
 • Manager
 • Beleidsmedewerker
 • Directeur
 • Projectleider


Verder lezen

Samen sterk zonder stigma