We zoeken nog ervaringsdeskundigen om deze gegevens in te vullen.

Meerwaarde van ervaringsdeskundigheid

Er is veel te doen over de jeugdzorg, maar meestal wordt daarbij óver de jeugd gepraat. Terwijl ze heel goed zelf mee kunnen praten. Jongeren, en hun ouders/verzorgers, kunnen vaak opvallend goed aangeven wat er in de praktijk beter kan.


Functies en rollen

Stap 1

Persoonlijke ervaringsdeskundigheid

  • Vriend / vriendin
  • Maatje
Stap 2

Persoonlijke ervaringskennis

  • Lid jongerenraad
  • Voorlichter
Stap 3

Gedeelde ervaringskennis

  • Hoofdbewoner (kleinschalige woonlocaties)

Stap 4

Professionele ervaringsdeskundigheid

  • Cliëntondersteuner
  • Projectleider bij zelf ontwikkeld project
  • Coach
  • Adviseur

Verder lezen

Nederlands Jeugd Instituut

Jongeren in onderzoek, ZonMW

Downloads

Ervaringsdeskundige in de jeugdhulp