Gehandicaptenzorg

We zoeken nog ervaringsdeskundigen om deze gegevens in te vullen.

Meerwaarde van ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigen zijn actief in cliëntenraden, waar ze de leefbaarheid verbeteren.


Werkzaamheden

Stap 1

Persoonlijke ervaringsdeskundigheid

  • Maatje, vriend(in)
Stap 2

Persoonlijke ervaringskennis

  • Lid lokale cliëntenraad
Niveau C

Gedeelde ervaringskennis

  • lid centrale cliëntenraad

Niveau D

Professionele ervaringsdeskundigheid

  • Vertrouwenspersoon

Literatuur en voorbeelden