Meerwaarde van ervaringsdeskundigheid

Trainingen en opleidingen voor ervaringsdeskundigen werken empowerend. Deelnemers krijgen meer zelfvertrouwen, waardoor ze stappen kunnen zetten naar beter (vrijwilligers)werk.

Veel ervaringsdeskundigen hebben een uitkering. Werk vinden is extra moeilijk of niet mogelijk. Begeleiding door Ervaringsdeskundigen die werken als reintegratiecoach zijn zowel een rolmodel als een begeleider. Over het algemeen zijn deze trajecten praktischer van aard. Minder papierwerk, meer persoonlijke begeleiding en ‘mogelijkheden uitproberen’.

Vergeleken met andere Nederlanders is het gemiddelde inkomen laag. Ervaringsdeskundigen hebben het onderwerp ‘generatie armoede’ op de kaart gezet. In de schuldhulpverlening kunnen ervaringsdeskundigen mensen helpen met extra begrip, en tegelijkertijd flink de waarheid zeggen als het nodig is.

Thema’s

 • Begeleiding naar werk
 • Belangenbehartiging rondom regelgeving
 • Armoede
 • Schulden en schuldhulpverlening

Functies en werkzaamheden

Stap 1

Eigen ervaringsdeskundigheid

 • Openheid op het werk
 • Online bespaartips uitwisselen
 • Medewerker kringloop
 • Maatje op het werk
Stap 2

Eigen ervaringskennis

 • Vrijwilliger bij een project
 • Maatje op het werk
 • Gastheer/vrouw in buurthuizen en zelfregiecentra
Stap 3

Gedeelde ervaringskennis

 • Trainer of co-trainer
 • Cliëntondersteuner
 • Medewerker klachtenbureau

Stap 4

Professionele ervaringsdeskundigheid

 • Schuldhulpverlener
 • (Re)integratiecoach
 • Klantmanager
 • Medewerker UWV
 • Eigenaar (re)integratiebureau

Werkgevers

 • (Re)integratiebureaus
 • Gemeenten
 • Cliëntenorganisaties
 • Organisaties Welzijn en Schuldhulpverlening.