Project Waardering Ervaringsdeskundigen

Discussie vindt plaats op LinkedIN (Volg: Trudy Jansen),
en tijdens bijeenkomsten die we aankondigen in de Nieuwsbrief
Of stuur een mail

Ervaringsdeskundigheid werkt

Bij beleid, om dat beter aan te laten sluiten op de praktijk.

In onderwijs, onderzoek, voorlichting en op enorm veel andere plaatsen.

In de zorg, als lotgenotencontact en laagdrempelige hulpverlening.

Het is de kracht van ervaring

Organisaties van ervaringsdeskundigen

Project Waardering Ervaringsdeskundigen is een project van de Veerkracht Centrale,
in samenwerking met de koepels van patiënten en cliëntenorganisaties Ieder(in), Mind en de Patiëntenfederatie.

Andere organisaties beschreven hun visie en aanpak bij het werken met ervaringsdeskundigheid