Voor ervaringsdeskundigen

Ervaringsdeskundigheid is waardevol. Opdrachtgevers zouden gangbare tarieven mogen betalen, 
waarbij ervaringsdeskundigen dit ook vragen. 

Niet voor niets

Als ervaringsdeskundige is je kennis waardevol. Dit geldt zeker voor je kennis over het leven met een beperking, een ingrijpende ervaring, of het omgaan met verlies. Niet voor niets worden ervaringsdeskundigen vaak gevraagd voor onderzoek, voorlichting en inspraak. Goed toegeruste ervaringsdeskundigen krijgen tot wel 100 euro per uur betaald.

Liever werken als vrijwilliger

Veel ervaringsdeskundigen werken als vrijwilliger. Ze vragen geen vergoeding voor hun werk, bijvoorbeeld uit bescheidenheid, of omdat er geen geld beschikbaar is. Sommige ervaringsdeskundigen werken sowieso liever als vrijwilliger, ook als ze weten dat ze betaald kunnen krijgen voor het werk dat ze doen.

De belangrijkste redenen:

Verlies van de uitkering

Sommige ervaringsdeskundigen hebben een arbeidsongeschiktheidsuitkering met strenge voorwaarden. Ze lopen het risico hun uitkering te verliezen als ze werk accepteren. Anderen zitten bijvoorbeeld in de bijstand en mogen geen geld bijverdienen. Het is logisch dat mensen een armoedeval willen voorkomen. 

Idealisme

Ervaringsdeskundigen zijn meestal gemotiveerd om hun verhaal uit te dragen. Ze vinden het belangrijk dat hun boodschap gehoord wordt. Zodra iemand zegt ‘dat kunnen we niet betalen’, staan ze klaar om dan toch maar kosteloos het gevraagde werk te doen. 

Uit gewoonte

“Zo doen wij dat nu eenmaal”. We zijn gewend dat ervaringsdeskundigen zich als vrijwilliger inzetten. Het duurt lang voor deze cyclus doorbroken is. 

Solidariteit onder ervaringsdeskundigen

De Veerkracht Centrale roept alle ervaringsdeskundigen op om een passende vergoeding te vragen. Organisaties en instellingen moeten daarom zélf vooraf vaststellen welke vergoeding reëel is. 

Voorbeeld: een veelgevraagd dagvoorzitter kreeg te maken met een ambtenaar die dacht dat mensen met een beperking allemaal gratis werkten. De ambtenaar was verbaasd dat de dagvoorzitter zijn honorarium wilde bespreken.

De beloning hangt af van het soort werk

Een goed toegeruste ervaringsdeskundige verdient in principe 100 euro per uur. Dit standaardtarief is afgesproken binnen Patiëntenfederatie Nederland. Zij vertegenwoordigen ruim 200 patiëntenorganisaties. Ook de Veerkracht Centrale hanteert dit tarief voor ‘hoogwaardige ervaringsdeskundigheid’. De hoogte van het uurtarief heeft te maken met de kosten die organisaties moeten maken om goede inbreng van ervaringsdeskundigheid te waarborgen, waarbij je kunt denken aan scholing, begeleiding en ondersteuning. Voor ZZP’ers zitten in dit bedrag alle uren verwerkt waar geen betaling voor gevraagd kan worden. 

Gangbare tarieven houden rekening met het soort kennis én de vaardigheden om dit in te brengen. Het vertegenwoordigen van een achterban vraagt een grotere deskundigheid en meer voorbereiding dan alleen je eigen ervaring inbrengen, waardoor de vergoeding daardoor hoger is. Inhoudelijk experts, bijvoorbeeld op het gebied van toegankelijkheid, kunnen duurdere ‘hoogwaardige inbreng’ leveren. Het is zoals bij elk ander werk: het niveau en het soort werk bepaalt de vergoeding. 

De ene ervaringsdeskundige is de andere niet. Vaak weten organisaties en instellingen niet welke eisen ze willen stellen aan een ervaringsdeskundige. De grote verschillen in functie, benadering, achtergrond en niveau zijn te onbekend. 


Wat wordt vergoed? 
De genoemde vergoeding per uur geldt voor hoogwaardige ervaringsdeskundigheid. Dit gaat over de inzet van een ervaringsdeskundige die – goed voorbereid en geïnformeerd – spreekt namens een grote groep mensen. Hij/zij vertegenwoordigt het collectief, levert een hoogwaardige inbreng, is communicatief, meedenkend en overstijgend. Hij/zij levert een goed voorbereide bijdrage aan een traject en is een inhoudelijke gesprekspartner. Denk hierbij bijvoorbeeld aan richtlijnontwikkeling, de begeleiding van wetenschappelijk onderzoek en aan lesgeven.

Een kleinere vergoeding geldt voor de eenvoudige inbreng van ervaringskennis, bijvoorbeeld in focusgroepen waar patiënten met name hun eigen ervaringen delen. Dit geldt ook voor presentaties waarin een patiënt zijn/haar verhaal deelt, zonder veel voorbereiding.

Wat is een normaal bedrag? 

> Voor meedoen aan een enquête is een boekenbon oké. 

> ZZP’ers en organisaties kunnen tot zo’n 100 euro per uur vragen voor hoogwaardige inzet van ervaringsdeskundigheid (bruto, inclusief alle kosten). 

Verschil

> Een gesprek met de buurvrouw, of andere mensen in het eigen netwerk, is onbetaald. 

> Werken met mensen die je eerder niet kende, is (vrijwilligers)werk.

De cliëntenorganisaties die zijn aangesloten bij Patientenfederatie Nederland hebben gangbare tarieven vastgelegd.  Lees de toelichting bij de afgesproken tarieven. 

PGO-Support adviseert om op organisatieniveau te regelen dat de inzet van ervaringsdeskundigen onderdeel wordt van de begroting. Daarbij gaat het vaak om uurtarieven tussen de 50 en 125 euro, afhankelijk van de expertise en ervaring die gevraagd wordt. 


Ervaringsdeskundigen bij de Veerkracht Centrale zijn solidair met elkaar: ze geven kennis niet gratis weg.

Zolang er ervaringsdeskundigen zijn die geen vergoeding vragen, wordt het voor anderen lastiger om dat wel te doen. Als je het geld zelf niet wilt en ook geen afspraken over een andere vergoeding wilt maken, kan het geld naar de organisatie waar je voor werkt. Bij de Veerkracht Centrale zijn we heel flexibel en denken met iedereen mee.

Help mee om de waarde van ervaringsdeskundigen te bepalen 

Beschrijf

Deel in

Controleer

Discussieer