Meteen naar de inhoud

WEET

  WEET is de Nederlandse patiëntenvereniging voor mensen met een eetstoornis en hun naasten.

  Doel

  De missie van WEET is om vanuit een onafhankelijke positie actief bij te dragen aan de verbetering van de zorg voor en kwaliteit van leven van mensen met een eetstoornis en hun naasten. Dit doen wij door: 

  Het bieden van onafhankelijke informatie via diverse platformen, zoals het magazine, de website, nieuwsbrieven, sociale media, campagnes en drukwerk;  

  Het organiseren van lotgenotencontact door middel van de telefonische hulplijn, het forum en bijeenkomsten;  

  De stem van de patiënten en hun naasten op te halen middels bijeenkomsten, vragenlijsten, een ledenpanel en algemene ledenvergaderingen. Deze stemmen brengen we in bij de betrokken partijen in het veld, zoals het Ministerie van VWS, zorgverzekeraars, gemeenten, behandelaren en samenwerkingspartners. WEET heeft hierbij een verbindende maar kritische rol.

  Manier van inzetten ervaringsdeskundigheid

  WEET zet ervaringsdeskundigheid in ter bevordering van lotgenotencontact. Dat doen wij op drie manieren:

  De WEET hulplijn biedt een luisterend oor aan mensen met een eetstoornis en hun omgeving. De hulplijn wordt bemenst door vrijwilligers die hersteld zijn van een eetstoornis of als naastbetrokkene de impact van dichtbij hebben meegemaakt. De hulplijn is te bereiken via het 085-1304617. Openingstijden zijn te vinden op http://www.weet.info/hulplijn. Contact met de hulplijn is anoniem.  

  Het WEET forum is een ontmoetingsplek voor mensen met een eetstoornis. Het forum wordt gemodereerd door vrijwilligers die zelf een eetstoornis hebben (gehad). 

  WEET organiseert regelmatig themabijeenkomsten voor mensen met een eetstoornis en/of hun naasten. Tijdens deze bijeenkomsten ondersteunen mensen elkaar met hun ervaringen en vaak is er ook een ervaringsdeskundige spreker.

  Visie op ervaringsdeskundigheid

  Een eetstoornis is een zeer complexe aandoening. Dat maakt o.a. dat:

  Patiënten moeite hebben om een gesprek te hebben waarbij zij zich echt begrepen voelen

  Er veel onbegrip en stigma voorkomt bij ouders, naasten en het sociale en professionele netwerk

  Hulpverleners soms de plank misslaan in gesprekken en behandelingen

  Iemand die zelf een eetstoornis heeft gehad of het van dichtbij meegemaakt heeft, begrijpt het beste hoe iemand met een eetstoornis of een naasten zich voelt. De ervaringsdeskundig kan het luisterend oor bieden waarbij iemand zich wel echt begrepen voelt en daarnaast kan de ervaringsdeskundige de belangrijke schakel zijn die die gedachtes en gevoelens van de patiënt als het ware vertaalt en toelicht richting behandelaren, ouders en naasten.

  WEET gelooft dat ervaringsdeskundigen een positieve bijdrage kunnen leveren aan het herstelproces. Inloophuizen, hulplijnen en fora zijn plekken waar mensen zich gehoord en begrepen kunnen voelen. Daarnaast speelt ervaringsdeskundigheid een rol in preventie door middel van voorlichtingen. 

  Spotlight

  Eind oktober 2021 lanceert WEET een grootschalige campagne rondom vroegsignalering en bespreekbaar maken van eetstoornissen. Het blijkt namelijk dat hoe eerder een eetstoornis wordt herkend en behandeld, hoe groter de kans op herstel. Onderdeel van deze campagne zijn vier video’s waarin telkens twee personen de hoofdrollen spelen: iemand met een eetstoornis en iemand die voor diegene een rol zou kunnen spelen bij het vroegtijdig signaleren en het aangaan van het gesprek. Tussen de scenes door vertelt degene met de eetstoornis in een interviewsetting (waarbij hij/zij inmiddels hersteld of herstellende is) over de gedachtes en gevoelens die destijds speelden. Ervaringsdeskundigheid wordt hier dus ingezet als een vorm van informatievoorziening. We hopen dat deze campagne ervoor zorgt dat eetstoornissen vaker en in een vroeg stadium worden besproken en dat daardoor eerder professionele hulp wordt gezocht. Ook hopen we ouders en andere naasten handvatten te bieden om beter met de situatie om te kunnen gaan. Kijk voor meer informatie op de campagne website: https://hetgaatnietovereten.nl/

  Te benaderen voor…

  WEET heeft ten doel bij te dragen aan de verbetering van eetstoorniszorg en de situatie van mensen met een eetstoornis. Hiertoe zetten wij onze kennis, expertise en ons netwerk dan ook graag in. Denk hierbij bijvoorbeeld aan informatievoorziening en lotgenotencontact. Tevens vormen vroegsignalering, wachttijdoverbrugging, destigmatisering en sociale inclusie belangrijke thema’s voor ons. 

  Contactpersoon

  Buiske Boone (voorzitster) via voorzitter@weet.info

  Voor persvragen: 085-0043280 of info@weet.info

  Voor contact met een ervaringsdeskundige: 085-1304617

  error: Het lijkt erop dat je dit wilt kopiëren. Meestal doen we niet moeilijk, maar we willen het wel graag weten. Stuur een mailtje met wat je wilt naar info@veerkrachtcentrale.nl