Week 8 Uitbreiden netwerk

Week 8 De tijd van een boekenbon is voorbij. Met het project ‘waardering ervaringsdeskundigen’ leggen we de verschillen tussen ervaringsdeskundigen vast en beschrijven we het werk dat ze doen, waarna we kunnen bepalen wat de toegevoegde waarde is.

13 augustus 2021, Trudy Jansen

Ons netwerk bevindt zich voor een groot deel in de GGZ-hoek. Dat is maar een klein deel van alle organisaties van ervaringsdeskundigen. Er zijn alleen al honderden patiëntenorganisaties. Op de website willen we hier meer aandacht aan geven.

‘Meer betaald dan ik normaal vind’

De proef-vragenlijst is inmiddels 45 keer ingevuld. Bij de reacties zaten zinvolle opmerkingen. Iemand stelde voor om bij de vraag of je betaald wordt een optie toe te voegen: ‘ik krijg meer betaald dan ik normaal vind’. Toen ik dat las, was dat een Eureka moment. Zelf worstel ik daar namelijk ook mee. Als ik betaald word, krijg ik zo’n 80 euro per uur. Eigenlijk vind ik dat veel teveel. Ik heb maar een deal gesloten met mezelf. 2/3 van de tijd werk ik gratis, zodat ik gemiddeld op een mooi uurtarief uitkom. En ik ben dus niet de enige die kritisch kijkt naar de tarieven. De antwoordmogelijkheid ‘meer dan ik normaal vind’ staat er pas kort bij, en toch zijn er al twee ervaringsdeskundigen die dit ingevuld hebben.


Benaderen organisaties

Kristin benadert momenteel allerlei organisaties die ze op internet heeft gevonden. Soms heel groot, zoals Alzheimer-Nederland. Soms ook heel klein, zoals stichting PMDD. We vragen de organisaties naar hun visie op ervaringsdeskundigheid en de manier waarop ze dat zelf inzetten. En we geven alle organisaties de ruimte om zichzelf te presenteren op de website. De eerste twee staan er al op.


Zijn de gangbare indelingen bruikbaar?

We volgen het pad van hiërarchie en waardebepaling die vergelijkbaar blijkt te zijn met dat wat al bestaat. Moeten we ons wel ‘voegen’ in de wijze waarop waardebepaling al gebeurd in de samenleving?

Quinta Ansem

De opmerking over te hoge betaling valt samen met een andere discussie die aandacht vraagt. In hoeverre kunnen we de gangbare indelingen van onze maatschappij volgen? Dit punt is ingebracht vanuit ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting. Ik mailde terug “Voor mij persoonlijk hoeft dat niet, liever niet zelfs. Maar om in de vergoedingen iets te kunnen doorbreken, denk ik dat we een grote mensenmassa in beweging moeten krijgen. Dan werkt het niet om veel af te gaan wijken van wat normaal is.” Ben ik daarmee te conservatief? Volgende maand komt het adviesteam van dit project bij elkaar, daar gaan we het bespreken. Om het goed voor te kunnen bereiden, hoop ik op nog wat meer input van jullie.


Worstelen met woorden

De worsteling met woorden gaat door. Vooral het indelen in niveaus is lastig. Deels omdat dat aansluit bij de discussie hierboven, deels omdat ik er niet van hou om mensen te beschrijven in termen van hoog en laag. En indirect gebeurt dat wel als je het soort opleiding benoemt. Ik ben begonnen het om te draaien. Wat zegt het niveau van een opleiding over de persoon die hem gevolgd heeft? Waar zijn ze eigenlijk voor bedoeld? Als tussenstand kwam ik op deze tekst uit:

Ervaringsdeskundigen kunnen ook een eerdere beroepsopleiding hebben, al dan niet afgerond. Als deze opleiding niet direct relevant is, kan het niveau van de opleiding iets zeggen over wat voor soort werk past bij de ervaringsdeskundige. Grofweg onderscheiden we: 

  • Ongeschoold werk, onder begeleiding
  • Praktisch, uitvoerend werk (MBO)
  • Praktisch werk vanuit een theoretisch kader. Aanpakkers die overzicht hebben en zelf in actie komen (HBO)
  • Theoretisch werk. Specialisten die de details van zaken kunnen begrijpen en zo tot de beste oplossing komen (WO)

Inmiddels zijn me al goede tips aangereikt, onder andere om meer te kijken naar op welke samenlevingsniveaus men van waarde is. Hier ga ik volgende week verder over nadenken.

  • Op microniveau,  uitvoerend product/proces ondersteunend werk (in plaats van ongeschoold werk onder begeleiding)
  • Op microniveau, uitvoerend product/proces realiserend werk (in plaats van praktisch, uitvoerend werk (mbo))
  • Op meso niveau, product/ proces ontwikkelaars/ aanstuurders / uitvoerders (in plaats van praktisch werk vanuit een theoretisch kader, enzovoorts)
  • Op marcro niveau, beleid, strategie, organisatie proces werk (voor de laatste categorie).

Ook dit advies kwam van Quinta. Het werkt erg fijn om af en toe met iemand de diepte in te kunnen gaan. Maar al mijn worstelingen brengen me ook flink aan het twijfelen. Hoe mooi is het dan om een mail te krijgen die vertrouwen uitspreekt.

“Als jij bezig bent om alle toegevoegde waarde van de diverse ervaringsdeskundigenheden in kaart te brengen, dan krijg je op een abstract niveau uiteindelijk overzicht en zie je wat de essentie is van iedere ervaringsdeskundige, wat in elke meerwaarde terug te vinden is en dan kan je het benoemen. Dus geduld. Als je de juiste woorden weet te vinden kun je daar jaren mee vooruit.”

Tot volgende week!
Trudy

Tips, commentaar, nieuwe inzichten?

We horen ze graag. Je kan hieronder een reactie plaatsen (openbaar) of deze mailen.
Tip: Op LinkedIN is de discussie meestal uitgebreider dan hieronder.