Week 6, vragenlijst testen

Week 6 De tijd van een boekenbon is voorbij. Met het project ‘waardering ervaringsdeskundigen’ leggen we de verschillen tussen ervaringsdeskundigen vast en beschrijven we het werk dat ze doen, waarna we kunnen bepalen wat de toegevoegde waarde is.

23 juli 2021, Trudy Jansen

Vakantietijd

Het is vakantietijd. Het aantal gesprekken is drastisch beperkt. Ik verwacht ook niet dat veel mensen dit blog lezen. Daarom hou ik het heel kort.

Week 6 stond in het teken van de vragenlijst. Hoe komen we tot een lijst die recht doet aan de inzet van ervaringsdeskundigheid, in al zijn varianten?

Kladblok met aantekeningen, uitleg in de tekst