Meteen naar de inhoud

Waarderen van ervaringsdeskundigen

Waarderen

Waardering is het besef hebben dat iemands inzet waardevol is en dat ook laten zien. Het gaat erom dat je er alles aan doet om iemand de best mogelijke vrijwilligerservaring te geven.

De waardering bestaat vooral uit het vrijwilligerswerk dat iemand doet en de waardering die men daarvoor voelt vanuit de doelgroep. Maar wat ook belangrijk is, is de persoonlijke aandacht en ondersteuning. Waarom wil iemand zich inzetten voor de organisatie? Aansluiten op de motivatie en behoefte van de vrijwilliger is de eerste stap. Je waardeert de betrokkenheid en neemt iemand serieus door de best passende plek te vinden.

Belonen

Belonen is waarderen door middel van iets tastbaars. Belonen van vrijwilligers kan concreet met een kerstpakket of cadeaubon, maar ook symbolisch in de vorm van een getuigschrift of certificaat.

Belonen kan op verschillende manieren. Let vooral goed op wat de vrijwilligers zelf belangrijk vinden. Voor de een is een training waardevol, voor de ander een boekenbon. 

Vrijwilligersvergoeding

De regeling van de belastingdienst is erg bekend. De vrijwilligersvergoeding is officieel geen betaling voor het doen van vrijwilligerswerk. Het is een regeling van de belastingdienst, en de vergoeding is bedoeld als vergoeding van alle door de vrijwilliger gemaakte onkosten in verband met het vrijwilligerswerk. Het is dus inclusief bijvoorbeeld reiskosten en vergoedingen in natura. 

Als het totaal bedrag van vergoedingen (financiëel en in natura) onder de €180 per maand en €1.800 per jaar blijft, zijn bewijzen dat de vrijwilliger deze kosten daadwerkelijk heeft gemaakt niet nodig en hoeft ook geen belasting betaald te worden over de vergoeding. 

Uitkeringsgerechtigden

In principe mogen uitkeringsgerechtigden hetzelfde ontvangen als andere vrijwilligers, behalve mensen jonger dan 27 die een bijstandsuitkering ontvangen. Zij zijn in de Participatiewet uitgezonderd en het is verstandig dat zij bij de Sociale Dienst controleren of zij echt de regels volgen. Ook is het mogelijk dat de uitkeringsinstanties aanvullende eisen stelt, bijvoorbeeld een meldingsplicht. Het is daarom altijd verstandig om bij de uitkeringsinstantie te informeren naar de regels rondom de uitkering en het doen van vrijwilligerswerk.

In de praktijk is er veel onduidelijk en hanteert elke gemeente eigen regels. Als je een vergoeding doorgeeft, is het vaak niet duidelijk wat voor effect dat gaat hebben. Elke boekenbon die je ontvangt als spreker, kan gekort worden op je uitkering. Er zijn schrijnende voorbeelden, ook over de grote onduidelijkheid over de regels. We verzamelen ervaringen over het effect van beloning op een uitkering.

Tegenprestatie

Vanaf 1 januari 2015 kunnen gemeenten mensen met een uitkering op grond van de participatiewet verplichten tot een tegenprestatie. Afhankelijk van de gemeente kan deze tegenprestatie in de vorm van vrijwilligerswerk en bij vrijwilligersorganisaties verricht worden. Mensen die vrijwilligerswerk doen als tegenprestatie zijn formeel geen vrijwilligers. Zij hebben een opdrachtgever/opdrachtnemersverhouding met de gemeente. Zij kunnen namelijk in principe een sanctie verwachten, wanneer zij weigeren om zich in te zetten als vrijwilliger in het kader van de tegenprestatie.

Dit is een vrijwilligersfunctie, dus we kunnen je uren niet in geld vergoeden, maar je verdient wel ons respect en onze dankbaarheid.

Waarderingen voor vrijwilligerswerk

Waarom werken ervaringsdeskundigen als vrijwilliger?

Bij het werven van vrijwilligers, geven organisaties aan wat ‘de vrijwilliger’ aan het werk kan hebben.

Veelvoorkomende aanbevelingen:

 • Zichtbare resultaten van je inzet, je krijgt veel waardering en dankbaarheid 
 • De kans je (beroepsmatige) kwaliteiten in te zetten voor de samenleving
 • Mogelijkheid je talenten in te zetten op een zinvolle manier
 • Mogelijkheid om jezelf / je kwaliteiten verder te ontwikkelen 
 • Een afwisselende zelfstandige vrijwilligersfunctie
 • Je werkt in een enthousiast team 
 • Een uitbreiding van je netwerk 
 • Je krijgt een vrijwilligerscontract 
 • Wij bieden veiligheid en hebben daar een protocol voor

Training en ondersteuning

 • Gerichte training, van een dagdeel tot enkele dagen
 • Begeleiding op het werk
 • Voor- en nabespreken met begeleider
 • Terugkombijeenkomsten om je up to date te houden over de laatste ontwikkelingen. 
 • Intervisie

Gangbare vergoedingen 

 • Vergoeding van gemaakte reiskosten-kilometers 
 • vergoeding van gemaakte onkosten.
 • Een vrijwilligersverzekering.
 • De mogelijkheid jouw CV te verrijken met een waardevolle referentie. 
 • Vrijwilligersevenementen, jaarlijks uitje
 • Ontvangen van de nieuwsbrief 
error: Het lijkt erop dat je dit wilt kopiëren. Meestal doen we niet moeilijk, maar we willen het wel graag weten. Stuur een mailtje met wat je wilt naar info@veerkrachtcentrale.nl