Waar werken ervaringsdeskundigen?


400 ervaringsdeskundige vrijwilligers en beroepskrachten hebben de vragenlijst Waardering Ervaringsdeskundigen ingevuld.

Dit is een woordwolk van de vraag “ʙɪᴊ ᴡᴇʟᴋᴇ ᴏʀɢᴀɴɪꜱᴀᴛɪᴇ ᴅᴏᴇ ᴊᴇ ᴅɪᴛ?”
Nee, dit is niet representatief, het zegt alleen iets over deze 400 ervaringsdeskundigen. Het geeft wel een snel inzicht. 
Mis je jouw organisatie? Vul de vragenlijst in en vraag andere vrijwilligers / collega’s het ook te doen.