Meteen naar de inhoud

VvED

  De Vereniging van Ervaringsdeskundigen in zorg en welzijn verbindt ervaringsdeskundigen met elkaar die in verschillende beroepsrollen actief zijn. De vereniging heeft een bestuur dat op landelijk niveau de belangen behartigt van ervaringsdeskundigen en de inzet van ervaringsdeskundigheid. We hebben meer dan 500 leden waarvan 25 actief zijn als ambassadeur voor onze vereniging.

  Doel

  • Erkenning (vergroten) van de inzet van ervaringsdeskundigheid
  • Verbinden van ervaringsdeskundigen binnen zorg en welzijn,
  • Belangenbehartiging aangaande de positie van ervaringsdeskundigen.
  • Verder professionaliseren van het beroepsmatig inzetten van
   ervaringsdeskundigheid

  Visie op ervaringsdeskundigheid

  Binnen zorg en welzijn is het van essentieel belang om ervaringskennis, naast professionele en wetenschappelijke kennis in te zetten ten einde kwalitatief goede zorg en begeleiding te bieden. Ervaringsdeskundigen zetten zich – op basis van persoonlijke en gedeelde ervaringskennis – professioneel in voor anderen. Ervaringskennis stoelt op een breed spectrum aan ingrijpende levenservaringen of ervaringen met beperkingen waarbij sociale uitsluiting een van de gevolgen is. De verworven ervaringskennis gaat over hoe je met deze existentiële ervaringen omgaat. Dan gaat het om begrippen als veerkracht, eigen ontwikkeling, ontplooiing, weerbaarheid, herstel en eigen regie. Als mensen hebben geleerd hoe ze die kennis breder kunnen inzetten is sprake van ervaringsdeskundigheid.

  Te benaderen voor…

  1. Belangenbehartiging, voor de professionalisering en de kwaliteit van het beroep van ervaringsdeskundige;
  2. Lobby-werk en formeel aanspreekpunt voor het ministerie van VWS;
  3. Het bieden van een platform aan leden; voor ontmoeting, inspiratie en facilitering. Ook voor wat betreft onderzoek; van, door en voor ervaringsdeskundigen

  Contactpersoon

  info@vved.org

  error: Het lijkt erop dat je dit wilt kopiëren. Meestal doen we niet moeilijk, maar we willen het wel graag weten. Stuur een mailtje met wat je wilt naar info@veerkrachtcentrale.nl