Meteen naar de inhoud

Vluchtelingenwerk

  VWN behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. Daarbij begeleiden wij tijdens de asielprocedure, bij taal en inburgering en helpen wij de vluchtelingen op weg naar werk. VluchtelingenWerk behartigt de belangen van ouders en ook van de kinderen in de vorm van diverse projecten. Ook helpen wij bij de ingewikkelde gezinsherenigingprocedures en bieden wij gezinnen praktische hulp. Binnen Europa maken wij ons sterk voor vluchtelingen. We werken samen met andere vluchtelingenorganisaties en houden “Brussel” scherp in de gaten.  Met onze projecten zetten wij ons in om het leven van vluchtelingen te verbeteren.

  Manier van inzetten ervaringsdeskundigheid

  In samenwerking met de Hanzehogeschool in Groningen hebben wij het project EDNIKO ( Ervaringsdeskundige Nieuwkomers) opgestart. Met de inzet van ervaringsdeskundige nieuwkomers creëren we een breed vangnet rondom de nieuwkomers met een zorgindicatie zodat hij/zij weer mee kan doen in de samenleving. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de financiering vanuit de fondsen ZonMW, Kansfonds en het Oranjefonds. Dit project richt zich specifiek op nieuwkomers die via een doorverwijzing in aanmerking komen voor een WMO-indicering.

  Visie op ervaringsdeskundigheid

  De GON (gebiedsondersteunende) Teams willen graag dat dreigende problematiek eerder aan het licht komt zodat er eerder actiever ingezet kan worden op zelfredzaamheid, activering en empowerment van de nieuwkomer. Trajecten duren vaak langer dan voorzien. Dit wordt mede veroorzaakt door een kloof tussen de hulpverlenende organisatie en de nieuwkomer. Deze kloof zien de GON teams graag kleiner worden. Een ervaringsdeskundige kan in deze situatie veel betekenen. De ervaringsdeskundige nieuwkomer zet op een deskundige manier zijn/haar ervaring in om nieuwkomers verder te helpen. Tevens willen we in dit project in een vroeg stadium onderzoeken welke voorliggende voorzieningen opgezet kunnen worden om nieuwkomers extra begeleiding en ondersteuning te bieden zodat er gewerkt kan worden aan hun zelfredzaamheid.

  Spotlight

  Zie ook visie: met de inzet van ervaringsdeskundige nieuwkomers creëren we een breed vangnet rondom de nieuwkomers met een zorgindicatie zodat hij/zij weer kan mee doen in de samenleving. We zetten ons elke dag in om de vluchtelingen/nieuwkomers in samenwerking met de burgers, overheid, bedrijven en instellingen zodat zij de kans krijgen hun leven op te bouwen en in te richten in een welkome veilige samenleving.

  Te benaderen voor…

  Blogs, overleg, brainstormen, etc.

  Contactpersoon

  Esther Bierling, Projectleider EDNIKO

  error: Het lijkt erop dat je dit wilt kopiëren. Meestal doen we niet moeilijk, maar we willen het wel graag weten. Stuur een mailtje met wat je wilt naar info@veerkrachtcentrale.nl