Week 16 + 17

Voorproefje van de enquête

3️⃣7️⃣8️⃣ Ingevulde vragenlijsten en 1️⃣6️⃣ organisaties op de website

Heb je werk of vrijwilligerswerk waarbij je jouw ervaringen goed kan gebruiken?

95% van de invullers heeft werk of vrijwilligerswerk waarbij ze hun ervaringen goed kunnen gebruiken. Het ziet er indrukwekkend uit, maar eigenlijk zegt dit alleen dat we de juiste doelgroep gebruiken. De mensen die ‘nee’ invullen op deze vraag, krijgen daarna een tekst waarin ze vriendelijk bedankt worden, maar dat ze de rest van de vragenlijst niet in hoeven te vullen. We kunnen alleen antwoorden gebruiken van de ervaringsdeskundigen die iets dóen met hun ervaringen. 
Vragenlijst nog niet ingevuld? Het kost je 10 minuten


Persoonlijk Blog van Kristin

Het opstapje

Focus Zwolle is een sociale onderneming, waar Kristin diep van onder de indruk raakt. Uit het gesprek blijkt dat er diverse poten zijn waar de organisatie op leunt. Onder andere voorlichting op de Politieacademie.“Wat doe je wanneer je als agent geconfronteerd wordt met een persoon die verward gedrag laat zien?”

Lees Kristins blog
College voor de rechten van de mens

Participatie bij de totstandkoming van wetgeving 

De jaarlijkse rapportage over de naleving van het VN-verdrag handicap in Nederland stond in 2020 in het teken van participatie van mensen met een beperking bij de totstandkoming van wetgeving en beleid. Het college voor de rechten van de mens beschrijft in een uitgebreid rapport hoe ervaringsdeskundigen betrokken moeten en kunnen worden. De overheid moet dit actief oppakken, zowel op landelijk als op gemeentelijk niveau.

 Ervaringsdeskundigheid gaat om eigen, langdurige en recente ervaring met leven met een beperking, en de vanuit die ervaring ontwikkelde kennis die relevant is voor de totstandkoming en implementatie van wetgeving en beleid ter uitvoering van het verdrag”Vanuit het project Waardering Ervaringsdeskundigen hebben we tijdens een bijeenkomst van het college aandacht gevraagd voor de verschillende vormen van ervaringsdeskundigheid. De uitwerking die we hierbij aan het ontwikkelen zijn, zal door het College worden toegevoegd aan de Toolkit Ervaringsdeskundigheid. Download het rapport
Spotlights op organisaties

Me mam

Voor moeders met psychische problematiek. Er zijn Peer Support Groepen en er is er een documentaire beschikbaar over stigmatisering van moeders met psychische klachten

Focus

Een cliëntgestuurde organisatie. Kenmerkend is de aanwezigheid van ervaringsdeskundigen op alle niveaus binnen de organisatie.


Fibromyalgie en Samenleving

“Een van onze leden is lid van de commissie voor ervaringen met beroepsverenigingen. Denk hierbij aan huisartsen, reumatologen, bedrijfs- of arboarts, UWV, WMO, fysiotherapie/oefentherapie.”


HIV vereniging

“In een project rondom patiëntparticipatie werken we met onderzoekers samen om de stem van mensen met hiv beter te includeren in onderzoeken naar hiv.”


Lumen

Actief in het thema arbeidsparticipatie. Ook het Respijthuis is een initiatief van Lumen, in samenwerking met de woningcorporatie en de gemeente


Basisberaad

Bemiddelen en een brug slaan naar hulpverlening, gemeenten en andere organisaties. Dat doet Basisberaad door belangen van individuele mensen te behartigen, maar ook door casuïstiek en knelpunten aan te dragen bij de hulpverlening, gemeenten en andere relevante organisaties.