Meteen naar de inhoud

Stichting Zelfbeschadiging

  Beschrijving organisatie
  Stichting Zelfbeschadiging ontstond eind jaren ’90 uit gedeelde ervaringen van (ex-)cliënten, die stuitten op structureel onbegrip van hun zelfbeschadiging bij zorgprofessionals. Zelfbeschadiging werd niet begrepen, werd gezien als aandachttrekkerij en was aanleiding om mensen weg te sturen uit behandeling. Stichting Zelfbeschadiging is een vrijwilligersorganisatie, die vanuit ervaringsdeskundigheid steun en informatie geeft aan mensen die zichzelf beschadigen en hun naasten. Daarnaast bieden we advies en scholing over zelfbeschadiging aan zorgprofessionals, beleidsmakers en onderzoekers. Stichting Zelfbeschadiging ontvangt geen structurele subsidie en is een 100% vrijwilligersorganisatie. Inkomsten komen uit donaties, fondsen, projectgelden en inkomsten uit advies en scholing aan professionals in het veld van zorg en welzijn.


  Doel

  Sinds de oprichting zet Stichting Zelfbeschadiging zich in om het begrip voor zelfbeschadiging te vergroten en het taboe te bestrijden, maar ook veilige steun te bieden aan lotgenoten en naasten. Wij streven daarbij naar een klimaat waarin openheid, veiligheid, authenticiteit en acceptatie belangrijke pijlers zijn.

  Manier van inzetten ervaringsdeskundigheid
  Stichting Zelfbeschadiging werkt met vrijwilligers die (bijna) allemaal zelf ervaringsdeskundige zijn. Wij zijn in staat om over onze eigen ervaringen met zelfbeschadiging te praten, denken en vertellen. Door onze eigen ervaringen met zelfbeschadiging, in de rol als lotgenoot of als familielid, partner of vriend van iemand die zichzelf beschadigt/beschadigde, in te zetten hopen wij de mensen die contact zoeken steun en hoop te bieden. En op deze manier hopen wij ook zorgprofessionals, beleidsmakers en onderzoekers te adviseren en te scholen.


  Visie op ervaringsdeskundigheid
  Onze meerwaarde zit in de inzet van onze ervaringskennis. Vanuit dit perspectief delen wij onze kennis en ervaring met zowel de lotgenoten en hun naasten, als met zorgverleners en andere belangrijke partijen. We vertellen hoe zelfbeschadiging vanuit onze ervaring werkt en we gaan de dialoog aan over stigma, bejegening en zorg rond zelfbeschadiging. Op deze manier biedt ervaringskennis aanvullende inzichten en handvatten om anderen te bereiken en te steunen ten opzichte van wetenschappelijke of professionele kennis alleen. Daarbij vinden we dat iedereen met eigen ervaring op het gebied van zelfbeschadiging bij ons als vrijwilliger aan de slag kan gaan, waarbij wij als organisatie samen met de vrijwilliger gaan kijken welke rol het beste past. Het is daarbij wel belangrijk dat vrijwilligers met een beetje afstand kunnen praten over de eigen ervaringen, zodat zij niet direct getriggerd worden en ontregeld raken bij het delen van ervaringen, gedachten en gevoelens rond zelfbeschadiging. We vinden ook dat onze ervaringskennis zo waardevol is, dat we richting zorgverleners, beleidsmakers en onderzoekers ook een financiële vergoeding vragen voor de inzet van onze ervaringskennis in scholings- en adviestrajecten.


  Spotlight

  In 2021 zijn wij als Stichting Zelfbeschadiging met ons Mailmaatjes contact (https://www.zelfbeschadiging.nl/lotgenoten/maatjescontact/) in de top 12 geëindigd van de Appeltjes van Oranje van het Oranje Fonds. Het Appeltje van Oranje is een prijs die jaarlijks door het Oranje Fonds wordt toegekend aan drie bijzondere, innovatieve of succesvolle projecten op het gebied van maatschappelijk welzijn en sociale cohesie. In 2021 stonden de Appeltjes van Oranje in het teken van Mentale Kracht. 233 organisaties hadden zich aangemeld, waarvan 40 organisaties door gingen naar de Stemtiendaagse (waar het publiek 10 dagen lang hun stem kon uitbrengen op hun favoriete organisatie) en een online finaledag (waar je zelf een presentatie gaf over jouw eigen project en luisterde naar de anderen). Hierna werd door de vakjury een top 12 gekozen. Deze top 12 werd uitgenodigd op Paleis Noordeinde voor de uitreiking van de Appeltjes van Oranje, waar de prijs werd uitgereikt door Koningin Máxima. We zijn heel dankbaar voor de erkenning en waardering die we krijgen voor het werk dat we doen.


  Te benaderen voor…

  Stichting Zelfbeschadiging is te benaderen voor alle vragen rondom zelfbeschadiging en/of wanneer iemand op zoek is naar betrouwbare informatie en adviezen vanuit ervaringsperspectief. In het veld van zorg en welzijn, inclusief patiëntenorganisaties en scholen kunnen wij worden benaderd voor het geven van voorlichtingen. Wij kunnen iedereen die hier behoefte aan heeft (lotgenoten, naasten, hulpverleners), informatiemateriaal, zelfhulpmateriaal, trainingen en voorlichtingen bieden.


  Contactpersoon

  Voor algemene informatie over zelfbeschadiging en onze stichting verwijzen wij graag door naar onze website: https://www.zelfbeschadiging.nl/

  Telefonisch zijn wij op maandag van 12:00 tot 14:30 en woensdag van 11:00 tot 13:00 te bereiken op het nummer 030 231 1473 (feestdagen uitgezonderd). Wanneer deze tijden niet uitkomen kan het contactformulier op de website worden ingevuld of een mail gestuurd worden naar ondergenoemd mailadres voor het inplannen van een belafspraak. Er mag uiteraard ook gemaild worden met de hulpvraag: stichting@zelfbeschadiging.nl.