Meteen naar de inhoud

Stichting Borderline

  Stichting Borderline is de landelijke (vrijwilligers)cliëntenorganisatie die zich op de eerste plaats richt op alle mensen die zich herkennen in de borderline problematiek en hun naasten.

  Doel

  Het doel is het bevorderen van erkenning en herkenning van de borderline persoonlijkheidsstoornis, de totstandkoming en bevorderen van onderlinge steun en voorlichting en het behartigen van (collectieve) belangen van mensen met Borderline (lotgenoten).

  Manier van inzetten ervaringsdeskundigheid

  • Het verstrekken van informatie, (door)verwijzen
  • Lotgenotencontact, erkenning en ondersteuning
  • Belangenbehartiging, emancipatie en imagoverbetering
  • Het organiseren van publieksdagen voor lotgenoten en naasten
  • Het geven van voorlichting, training en onderwijs in heel Nederland

  Visie op ervaringsdeskundigheid

  Stichting Borderline gaat ervan uit dat het inzetten van ervaringsdeskundigheid van in ons geval mensen met Borderline en hun naasten, een onmisbare schakel vormt in het proces van hard werken voor lotgenoten naar herstel. Dit geldt zowel voor de reguliere GGZ als voor alle andere behandel settingen.

  Te benaderen voor

  Informatie, voorlichting, advies en steun.

  Contact

  Hans de Jong, Waarnemend voorzitter/penningmeester Stuur een mail

  Stichting Borderline, www.stichtingborderline.nl, de website van Stichting Borderline