Stichting Borderline

Stichting Borderline is de landelijke (vrijwilligers)cliëntenorganisatie die zich op de eerste plaats richt op alle mensen die zich herkennen in de borderline problematiek en hun naasten.

Doel

Het doel is het bevorderen van erkenning en herkenning van de borderline persoonlijkheidsstoornis, de totstandkoming en bevorderen van onderlinge steun en voorlichting en het behartigen van (collectieve) belangen van mensen met Borderline (lotgenoten).

Manier van inzetten ervaringsdeskundigheid

 • Het verstrekken van informatie, (door)verwijzen
 • Lotgenotencontact, erkenning en ondersteuning
 • Belangenbehartiging, emancipatie en imagoverbetering
 • Het organiseren van publieksdagen voor lotgenoten en naasten
 • Het geven van voorlichting, training en onderwijs in heel Nederland

Visie op ervaringsdeskundigheid

Stichting Borderline gaat ervan uit dat het inzetten van ervaringsdeskundigheid van in ons geval mensen met Borderline en hun naasten, een onmisbare schakel vormt in het proces van hard werken voor lotgenoten naar herstel. Dit geldt zowel voor de reguliere GGZ als voor alle andere behandel settingen.

Te benaderen voor

Informatie, voorlichting, advies en steun.

Contact

Hans de Jong, Waarnemend voorzitter/penningmeester Stuur een mail

Stichting Borderline, www.stichtingborderline.nl, de website van Stichting Borderline

2 gedachten over “Stichting Borderline”

 1. LS.
  Onze zoon heeft een trauma opgelopen door de handelingen van zijn vrouw , die jarenlang Borderline had. Zij is inmiddels in therapie geweest en het gaat nu redelijk . Onze zoon heeft n a v vele excessen hulp nodig om dit trauma
  Te kunnen verwerken . Kent u therapeuten die deze borderline problematiek kennen en hem zouden kunnen helpen met zijn stress stoornis.
  We horen graag van U .
  G van Vliet

Reacties zijn gesloten.