Meteen naar de inhoud

Sterk uit Armoede

   

  We zijn een expertisecentrum van ervaringsdeskundigen in generatiearmoede en sociale uitsluiting. Met name zijn wij een netwerkorganisatie waarbij onze organisatievorm er plat is. Dat wil zeggen dat we allemaal gelijkwaardig aan elkaar zijn. We hebben een directeur voor de vorm die gewoon meewerkt. Van origine was de bedoeling om de organisatie in z’n geheel door ervaringsdeskundigen te laten draaien. We zijn tot de conclusie gekomen dat we beroepskrachten daarbij nodig zijn met hun eigen expertise zoals netwerken, projecten leiden, plannen schrijven enz. De gouden combinatie zit juist in deze samenwerking waarbij we de drie kennisbronnen samenbrengen.

  Doel

  Het is onze missie om armoede te doorbreken met de mensen die het
  betreft. Het middel hiervoor is het opleiden van ervaringsdeskundigen.
  Ervaringsdeskundigheid als officieel erkend beroep neer te zetten. Het
  verspreiden van dit gedachtegoed en het overdragen van de methodiek naar
  andere provincies en gemeentes. 

  Manier van inzetten ervaringsdeskundigheid

  Onze ervaringsdeskundigheid wordt ingezet op de volgende manieren: 

       * We geven veel workshops/lezingen/presentaties bij diverse organisaties en op verschillende thema’s waaronder o.a. gemeentes, ministeries, onderwijs, welzijn, gezondheid.enz.
      * We denken en praten mee in diverse onderzoeken van lectoraten, universiteiten, ziekenhuizen, overheden enz.
      * Verspreiding van het gedachtengoed: praat mét mensen in plaats van over ze, erkennen en inzetten derde kennisbron, betaalde banen naast andere professionals.. 
      * Het verder professionaliseren van ervaringsdeskundigheid.
      * Het samen werken met organisaties en overheden om: beter beleid te vormen, banen te creëren ten behoeve van ervaringsdeskundigen in diverse rollen, de menselijke maat prioriteit te maken.
      * Het opleiden van mensen met ervaring tot ervaringsdeskundigen: het gedachtengoed hierachter is: iedereen kan je vertellen wat er niet goed gaat er zijn daarentegen weinig  mensen die mee kunnen denken in oplossingen doordat men nog in de gevoelens leven die bij armoede en onmacht horen. 

  Visie op ervaringsdeskundigheid

  Ervaringsdeskundigheid vinden we onmisbaar om beter beleid te maken en eigenlijk om het woord “samen” in samenleving weer betekenis te geven. Ervaringsdeskundigen zijn er in allerlei vormen en maten van vrijwilligers organisaties tot betaalde professionele krachten en alles wat er tussenin zit. Elke ervaringsdeskundige heeft een rol die even belangrijk is in het leven van de mens. 

  Spotlight

  www.sterkuitarmoede.nl/actueel/wijzer-in-geldzaken-over-de-samenwerking-met-de-ervaringsdeskundigen-van-sterk-uit-armoede

  Te benaderen voor…

  Bovenstaande…

  Contactpersoon

  E-mail: info@sterkuitarmoede.nl

  error: Het lijkt erop dat je dit wilt kopiëren. Meestal doen we niet moeilijk, maar we willen het wel graag weten. Stuur een mailtje met wat je wilt naar info@veerkrachtcentrale.nl