Meteen naar de inhoud

MS Vereniging Nederland

  MS Vereniging Nederland voor mensen met multiple sclerose (MS) en hun naasten.
  De vereniging biedt de circa 8.000 aangesloten leden activiteiten en diensten aan die hen ondersteunen bij vragen en problemen. Ook geeft de vereniging voorlichting over de mogelijkheden in de gezondheidszorg en behartigt ze de belangen van mensen met MS bij onder meer de overheid, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. 

  De Vereniging behartigt de belangen van mensen met MS en de direct betrokkenen bij deze mensen. Daarnaast bevordert de Vereniging de emancipatie en volwaardige participatie van mensen met MS in de maatschappij. Ook stimuleren wij het tot stand komen en in stand houden van voorzieningen voor mensen met MS. Op die manier kunnen mensen met MS zo zelfstandig mogelijk blijven functioneren in de maatschappij. 

  “MS Vereniging Nederland is altijd ‘dichtbij”. Wij brengen mensen met MS en direct betrokkenen bij elkaar om kennis en ervaringen te delen. En geven informatie over de ziekte en het leven met MS zodat men keuzes kan maken om de regie over het eigen leven te houden. Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg als belangrijk middel voor de kwaliteit van leven. 

  MS Vereniging geeft mensen met MS een stem. Onze kerntaken zijn belangenbehartiging, lotgenotencontact en informatievoorziening. 

  Manier van inzetten ervaringsdeskundigheid 

  Wij bieden de volgende diensten aan die worden uitgevoerd door ervaringsdeskundige vrijwilligers:

  MS-telefoon [link]
  Heb je een vraag, wil je ‘je verhaal kwijt’ of heb je behoefte om ‘stoom af te blazen’? Je kunt ervoor terecht bij de MS-telefoon. Ook kan het telefoonteam je bij klachten, vragen of problemen doorverwijzen naar de juiste deskundigen. 

  MS-coaches voor MS en werk [link]
  Heb je vragen over het blijven werken met MS? Zoals bijvoorbeeld wat je wel of niet aan je manager of collega’s vertelt? Stel je vraag aan een van onze professionele, ervaringsdeskundige MS-coaches. Het eerste
  telefonische consult is gratis. Blijkt je vraag ingewikkelder, dan kun je in overleg met de coach een consult inplannen. Aan zo’n vervolgconsult zijn wel kosten verbonden. 

  MS-voorlichting [link]
  MS brengt veel onzekerheden met zich mee. Goede voorlichting helpt mensen met MS en hun omgeving om te gaan met MS. Betrouwbare en degelijke informatie vergroot de kennis over MS zodat er betere zorg en ondersteuning kan worden gegeven aan mensen met MS. 

   MiSsie Jong [link]
  MiSsie Jong is dé stem voor jonge mensen met multiple sclerose. MiSsie Jong wil je zoveel mogelijk informeren, opkomen voor je belangen, maar wat wij net zo belangrijk én leuk vinden; contact met elkaar! 

  MSweb [link]
  Alles wat je wilt weten over MS. MSweb is de belangrijkste algemene digitale informatievoorziener op het gebied van MS. Het doel van MSweb is het geven van onafhankelijke informatie en voorlichting over MS en
  het faciliteren en stimuleren van lotgenotencontact. 

  MSkidsweb [link]
  Een website opgericht om kinderen die een ouder met MS hebben te informeren over de ziekte. In de loop der jaren is daar informatie voor en over kinderen met MS bijgekomen. 

  Visie op ervaringsdeskundigheid

  Onze diensten (zie hierboven) worden uitgevoerd door professioneel getrainde en ervaringsdeskundige vrijwilligers die zelf MS hebben. Zij weten uit eigen ervaring wat leven met MS betekent en zijn opgeleid in het delen van hun kennis en ervaring met anderen. Door de combinatie van ervaringsdeskundigheid en professionele vaardigheden, weten zij als geen ander met welke vragen en dilemma’s jij te maken kunt krijgen.  

  Spotlight

  Als MS Vereniging zijn de patiëntenvereniging in Nederland. Hier zijn we trots op. Onze kerntaken zijn belangenbehartiging, informatievoorziening en lotgenotencontact. We werken veel met vrijwilligers die óf zelf MS hebben of bekend zijn met MS door naasten. 

  Te benaderen voor…

  Vragen, je verhaal doen of stoom afblazen. Je kunt ervoor terecht bij de MS-telefoon. Ook kan het telefoonteam je bij klachten, vragen of problemen doorverwijzen naar de juiste deskundigen. 

  Door te luisteren en door te verwijzen, helpt de MS-telefoon mensen. Door te bellen kun je ook de vereniging helpen, door te laten weten wat er speelt. Zo kunnen wij beter en gerichter opkomen voor de belangen van álle mensen met MS. Je anonimiteit blijft hierbij uiteraard gewaarborgd. 

  Contactpersoon 

  De vereniging heeft niet echt 1 contactpersoon. Maar de MS Telefoon zou je hiervoor kunnen gebruiken met het tel.nr. 088 374 8585. Per regio heeft de MS vereniging ook nog een contactpersoon, te vinden op de website.

  Links:
  ——
  [1] 
  [2] https://msvereniging.nl/wat-doen-we/ms-coaches-voor-ms-en-werk/
  [3] https://msvereniging.nl/wat-doen-we/ms-voorlichting/
  [4] https://msvereniging.nl/wat-doen-we/missie-jong/
  [5] https://www.msweb.nl/
  [6] https://mskidsweb.nl/