Meteen naar de inhoud

Lumen Holland Rijnland 

  Onafhankelijke belangenorganisatie voor en door mensen met psychische, psychosociale en/of verslavingsproblemen in de regio Holland Rijnland.

  Stichting Lumen Holland Rijnland is een onafhankelijke belangenorganisatie voor en door mensen met psychische, psychosociale en/of verslavingsproblemen in de regio Holland Rijnland. Onafhankelijk van zorginstellingen en hulpverleners.

  Doel 

  We streven ernaar om mensen die met deze problematiek nu of in het verleden worden of zijn geconfronteerd een passende plek in de samenleving te bieden.
  Lumen biedt je een veilige plek voor ontmoeting en ondersteunt je in je persoonlijk en maatschappelijk herstel. Daarbij staat (het ontdekken van) je eigen wensen, doelen en mogelijkheden op het gebied van (arbeids)participatie altijd centraal. Lumen is een vrijwilligersorganisatie waarbij zelfregie en herstel wordt bevorderd. 
  Lumen werkt actief aan preventie door het bieden van onafhankelijke peer-to-peer ondersteuning. 
  Aan netwerkpartners in de regio Holland Rijnland, zoals gemeenten, bieden we beleidsondersteuning en belangenbehartiging. Vanuit het perspectief van ervaringsdeskundigheid en innovatie ondersteunt Lumen hen in hun nieuwe rol en verantwoordelijkheid. 
  Tot slot probeert Lumen te werken aan deskundigheidsbevordering en beeldvorming gericht op het bevorderen van acceptatie van onze doelgroepen in de maatschappij en het verminderen van het stigma.

  Manier van inzetten ervaringsdeskundigheid 

  Bij Lumen werkt een grote groep vrijwilligers die alles wat zij hebben geleerd over hun eigen herstel inzetten om anderen te ondersteunen bij hun herstel. Vanuit deze ervaringsdeskundigheid geven zij bijvoorbeeld individuele ondersteuning aan mensen die vastgelopen zijn, staan achter de bar in het Inloophuis Psychiatrie, begeleiden logenotengroepen, geven voorlichting of trainingen of denken mee over beleid t.a.v. de GGz, verslavingszorg of maatschappelijke opvang. 
  Voor al deze vrijwilligers bieden wij diverse trainingen en workshops om de benodigde kennis en vaardigheden op te doen rondom ervaringsdeskundigheid. De cursussen ‘Zicht op Herstel’, ‘Herstelverhalen schrijven’ en ‘Basiscursus Ervaringsdeskundigheid’ vormen de basis. 
  Afhankelijk van je werkzaamheden bij Lumen is het soms handig om daarna nog aanvullende modules te volgen, zoals ‘Communicatie vanuit presentie’ of ‘Herstelverhalen presenteren’. Zo kun je je verder specialiseren tot bijvoorbeeld ‘Voorlichter met ervaringsdeskundigheid’, ‘Cliëntondersteuner met ervaringsdeskundigheid’ of ‘Trainer met ervaringsdeskundigheid’.

  Visie op ervaringsdeskundigheid 

  De inzet van ervaringsdeskundigheid vormt de kern van Lumen. De doorontwikkeling van ervaringsdeskundigheid is een belangrijk thema – zie ook Masterclasses Ervaringsdeskundigheid

  Iedere vrijwilliger van Stichting Lumen heeft via zijn of haar eigen Lumen-account toegang tot Teams. 

  Spotlight 

  Zie boven over ervaringsdeskundigheid.  
  Arbeidsparticipatie   

  Lumen Holland Rijnland speelt op alle fronten een zeer actieve rol in het thema arbeidsparticipatie: in de uitvoeringsagenda’s, de stuurgroep,… Respijthuis  

  Het Respijthuis is een initiatief van Stichting Lumen Holland Rijnland, in samenwerking met woningcorporatie Woonforte en de gemeente Alphen aan den Rijn.  lumen-hollandrijnland.nl 


  Te benaderen voor…

  Al het bovenstaande en meer.

  Contactpersoon

  Bart Smith

  error: Het lijkt erop dat je dit wilt kopiëren. Meestal doen we niet moeilijk, maar we willen het wel graag weten. Stuur een mailtje met wat je wilt naar info@veerkrachtcentrale.nl