Koepelorganisaties ervaringsdeskundigen

Patiënten- en cliëntenorganisaties werken in Nederland samen in drie koepelorganisaties.

Patiëntenfederatie Nederland

Zet zich in voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst. De Patiëntenfederatie vertegenwoordigt ruim 200 patiëntenorganisaties.

Ieder(in)

Het grootste netwerk in Nederland van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. Tweehonderdachtendertig organisaties zijn aangesloten.

MIND

Mind Landelijk Platform Psychische Gezondheid (voorheen LPGGz) is dé koepel van, voor en door cliënten- en familieorganisaties in de ggz.