Inhoud van ervaringskennis

Domeinen

 • Ervaringskennis kan gaan over de beperking/kwetsbaarheid zelf. Het is de kennis die je opdoet over symptomen, verloop, belemmeringen en de samenhang daartussen. 
 • Over het omgaan met die beperking; en over de effecten en reacties die dit oproept bij jou als persoon en je omgeving. 
 • Over de impact op de kwaliteit van leven; je doet inzicht op in wat belemmert en wat bevordert (individueel, maatschappelijk) 
 • En het draagt bij aan een brede levenservaring en wijsheid die niet direct gekoppeld is aan je beperking/kwetsbaarheid.

Aandoening, beperking of beperkende omstandigheden

 • Is de beperking aangeboren of op latere leeftijd verworven; zichtbaar of onzichtbaar; psychisch, verstandelijk of motorisch? Ervaringen met medische zorg en het proces van acceptatie zijn anders, maar ook de vooroordelen waar mensen mee te maken krijgen.  
 • Het is moeilijk om levenservaring in te delen in niveaus. Iedereen heeft unieke ervaringen en het is niet eerlijk om die te vergelijken met die van een ander. Een langdurig milde depressie is totaal anders dan een verplichte opname omdat je jezelf dood wil maken. Een aangeboren zichtbare beperking is volledig anders dan een dwarslaesie na een auto-ongeluk. Ervaringsdeskundigen die zich inzetten voor een inclusieve samenleving hebben vrijwel altijd moeten leren leven met een beperking. Lichamelijk, verstandelijk of psychisch. Iedereen heeft unieke ervaringen zelfs mensen met soortgelijke beperkingen beleven dit op verschillende manieren.
 • Het één is niet erger dan het ander. Wel anders. Goede ervaringsdeskundigen hebben de duurste opleiding gehad die er bestaat: de lessen van het leven. Hoe dichter het werk als ervaringsdeskundige bij de eigen ervaringen staat, hoe meer deze ervaringen waard zijn.
 • Hoewel je eigenlijk geen niveaus in levenservaring kan onderscheiden, komt het vaak voor dat ervaringsdeskundigen onderling een onuitgesproken ranglijst hanteren, waarbij het hebben van zwaardere beperkingen een hoger aanzien geeft dan een lichtere beperking. 
 • Gaat het om lichamelijke, psychische of verstandelijke problemen? En wat is het niveau van ervaringsdeskundigheid?
 • Er zijn ervaringsdeskundigen die nog volop emoties hebben over hun eigen ervaringen. Dit zijn de voorlichters die je vaak direct weten te raken in je hart, omdat hun verhaal aanspreekt. Het zijn de lotgenoten die elkaar vinden in groepen. Het zijn de belangenbehartigers die gedreven hun stokpaardje blijven bevechten, omdat ze niet tegen onrecht kunnen. Door verwerking- of herstelprocessen slijt deze emotie en komt er kennis voor in de plaats. Training en scholing dragen hier ook aan bij. 
 • Eenmalig verlies / levend verlies
  • Zichtbaar / onzichtbaar
  • Aangeboren / later ontstaan
  • Gevolgen op kwaliteit van leven…

Heel veel over ervaringskennis op de site

Verhouding met maatschappij

Individuele situatie

Maatschappelijke omstandigheden

Persoonlijkheid

Levenswijsheid