Meteen naar de inhoud

HARTwerkt

  Zinvol leven voor mensen met een kwetsbaarheid

  Doel 

  Stichting HARTwerkt is een stichting die mensen met een kwetsbaarheid wil ondersteunen in hun zoektocht naar een zinvol leven. We richten ons daarbij op individuen, op groepen mensen en organisaties die werken met kwetsbare mensen. Een kernwaarde is dat we werken vanuit de emancipatiegedachte, het is belangrijk dat zelfredzaamheid van mensen bevorderd wordt.

  Manier van inzetten ervaringsdeskundigheid

  Herkenning en erkenning vormen belangrijke instrumenten voor ons werk. We ondersteunen kwetsbare mensen op grond van gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Onze werkwijze is gebaseerd op solidariteit, verbondenheid, onderlinge steun en zelfhulp tussen mensen met overeenkomstige ervaringen.

  Visie op ervaringsdeskundigheid

  De oorsprong van ervaringsdeskundigheid ontstaat in de praktijk. Meedoen in zelfhulpgroepen, gesprekken voeren met kwetsbare mensen, je eigen verhaal kunnen formuleren en anderen ondersteunen in het vinden van hun eigen weg, helpen de ontwikkeling van je ervaringsdeskundigheid.

  Spotlicht

  De stichting onderzoekt tot december 2021 hoe collectieve ervaringskennis op lokaal niveau beter te benutten valt. Er volgt een rapport met adviezen vanuit de signalementen, knelpunten en oplossingen uit de dagelijkse werkpraktijk van senior ervaringsdeskundigen rondom collectieve ervaringskennis. 

  Te benaderen voor

  Individuele gesprekken, deelname aan herstelwerkgroepen of advies voor uw organisatie. 

  Contactpersoon 

  Maurice Wasserman via Veerkracht Centrale

  stichtinghartwerkt.com