Meteen naar de inhoud

EAPN Nederland

  European Anti Poverty Network Nederland

  Doel

  De Stichting EAPN Nederland heeft als doel:

  *Het opkomen voor en het vertegenwoordigen van (groepen) mensen die armoede en  sociale uitsluiting ervaren zowel in nationaal als in Europees verband. Onder andere door mensen een gezicht, een stem en een platform te bieden.

  *Armoede en sociale uitsluitingsbestrijding op de agenda te plaatsen en te houden van de Nederlandse politiek en maatschappij en van de Europese Unie

  *Het (mede) ontwikkelen promoten en vergroten van de effectiviteit van de ondernomen stappen en het waar mogelijk (mede) uitvoeren  van programma’s tegen armoede en sociale uitsluiting ter bevordering van sociale inclusie

  Manier van inzetten ervaringsdeskundigheid

  Netwerkdeelnemers van de stichting zijn organisaties/ instellingen en individuen die zich richten op het bestrijden van armoede en het bevorderen van sociale aansluiting van de doelgroep burgers die in Nederland woont of werkt en die door diverse omstandigheden (tijdelijk of langdurig) extra ondersteuning nodig hebben.

  Sinds EAPN Nederland in 1990 startte, zijn alle werkzaamheden uitgevoerd door vrijwilligers die allen zelf ervaring hebben (of hebben gehad) met armoede en/of sociale uitsluiting. EAPN NL krijgt geen structurele subsidie of andersoortige ondersteuning. We hebben geen betaalde krachten in dienst en geen eigen kantoor. Uit projecten en giften worden de werkzaamheden bekostigd.

  Visie op ervaringsdeskundigheid

  Ieder dag bewijzen we de kracht van ervaringskennis door de kunde en kennis van een diversiteit aan ervaringsdeskundigen ruimte te bieden om een steentje bij te dragen bij EAPN NL. Door als netwerkorganisatie diverse armoede en uitsluitingszaken aan te pakken, te lobbyen voor veranderingen en door onze stem(men) te laten horen. 

  Spotlicht

  De  ervaringskennis van ervaringsdeskundigen klinkt door tot in het Europees Parlement en tot bij de Europese Commissie. En soms zelfs, zoals bij de twee ‘Armoedetoppen’ in Kopenhagen (1995) en Genève (2000) tot bij de Verenigde Naties.

  Te benaderen voor…

  Je kan ons benaderen voor lobbywerk, speciale training, of een speciale bijeenkomst over armoede en sociale uitsluiting en allerlei aanverwante zaken. Ook als je actief bij ons als ervaringsdeskundige aan de slag zou willen. We kijken dan naar wat jouw talenten en vaardigheden zijn en waar deze goed tot hun recht komen. 

  Op onze website www.eapnned.nl vind je informatie over projecten en zaken die we hebben uitgevoerd of aangekaart. Op Facebook en Instagram vind je op dit moment korte video’s die we samen met collega’s uit verschillende andere landen gemaakt hebben over het nieuwe ‘armoedevaccin’. We haken met het belangrijke thema armoede aan bij de pandemie en doen dat met een vette knipoog. Op de website van EAPN Europa is meer informatie te vinden www.eapn.eu

  Contactpersoon 

  Voorzitter van EAPN Nederland is Quinta Ansem en coördinator Jo Bothmer. Beide zijn te bereiken via info@eapnned.nl

  error: Het lijkt erop dat je dit wilt kopiëren. Meestal doen we niet moeilijk, maar we willen het wel graag weten. Stuur een mailtje met wat je wilt naar info@veerkrachtcentrale.nl