Uitwerkingen

Onderwerpen van ervaringskennis

Ervaringskennis bestaat uit minimaal 9 verschillende onderdelen. Het is de linkerkant in het klavertjesmodel. Cognitief, rationeel en onder woorden gebracht.

De assen van het klavertjesmodel

Ervaringsdeskundigheid is een complex samenspel van factoren die continue op elkaar inwerken. Het Klavertje4 is een model om deze complexiteit te vangen. De vier blaadjes horen bij elkaar, en bewegen met elkaar mee. Daaromheen een cirkel die voor de hele persoon staat, met de persoonlijkheid, competenties, het netwerk en alle andere persoonlijke kenmerken die daar …

De assen van het klavertjesmodel Lees meer »

Profiel cliëntenraadslid

De cliëntenraad bestaat bij voorkeur uit cliënten van de instelling. Er zijn echter cliënten die hun belangen niet zelf kunnen behartigen; zij kunnen iemand uit hun kring van naasten vragen om namens hen in de raad zitting te nemen. Als vertegenwoordiger brengt die de kennis over ervaringen van de ander in. In veel instellingen is er …

Profiel cliëntenraadslid Lees meer »

Schema’s en indelingen Ervaringsdeskundigen

indelingen die beschrijven wat ervaringsdeskundigheid inhoudt, hoe ervaringsdeskundigen onderling verschillen en wat de verschillende perspectieven zijn om naar dit werk te kijken.

Klavertje 4 van ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundighid ontwikkelt zich in reactie met de wereld om ons heen. Het is een complex samenspel dat we kunnen beschrijven op twee assen: individueel-collectief en kennis-ervaring.

Medisch model Zelfhulp Armoede Revalidatie Klinisch GGZ Mensen met beperking VN verdrag Patiënten organisaties PGB ... Herstel LVB Jeugd Sociaal model Kwaliteit van leven Cliënten raden Verslaving

Bubbels met ervaringsdeskundigen

Mensen werken voornamelijk samen met anderen die dezelfde visie, hetzelfde doel en dezelfde werkwijze hebben. Dat geldt ook voor ervaringsdeskundigen. Er zijn duidelijk verschillende stromingen aan te wijzen. Onderling is er nauwelijks contact, en dus ook geen uitwisseling van ideeën werkwijzen. In feite zijn het allemaal afzonderlijke bubbels. Elke stroming een eigen visie, elke stroming …

Bubbels met ervaringsdeskundigen Lees meer »

Meerwaarde ervaringsdeskundigheid beleid

Ervaringsdeskundigen vormen de verbinding tussen beleid en praktijk.  Steeds vaker horen we dat in Nederland de regels belangrijker geworden zijn dan de mensen. Bureaucratie en beleid dat gericht is op controle zorgen dat sociaal beleid niet bereikt waar het voor bedoeld is. Ervaringsdeskundigen kunnen dit voorkomen. De praktijkervaring en het gerichte inlevingsvermogen van ervaringsdeskundigen dragen …

Meerwaarde ervaringsdeskundigheid beleid Lees meer »

Bepalen van een gelijkwaardige beloning

Ervaringsdeskundigen zitten als vrijwilligers bij vergaderingen tussen allemaal beroepskrachten. Of ze spreken voor een bos bloemen op een congres waar andere sprekers betaald krijgen. Dat is vreemd. Voor gelijk werk, horen mensen gelijk betaald te worden. Project Waardering Ervaringsdeskundigen werkt aan een marktconforme beloning voor ervaringsdeskundigen. De betaling of beloning moet gelijkwaardig zijn aan die …

Bepalen van een gelijkwaardige beloning Lees meer »