Meteen naar de inhoud

Care4Neo

  Care4Neo (voorheen Vereniging van Ouders van Couveusekinderen – VOC) behartigt de belangen van ouders waarvan het kind direct na de geboorte wordt opgenomen in een ziekenhuis. Ouders met een prematuur zijn, in een nieuwe en spannende fase van hun leven, erg geholpen met heldere en toegankelijke informatie en steun. Onze vrijwilligers staan daarom klaar voor ouders met te vroeg, te licht (dysmatuur) of ziek geboren baby’s. Dit doen we al meer dan 40 jaar op verschillende manieren.
  Bijvoorbeeld door te lobbyen in de politiek, samen te werken met zorgprofessionals en onderzoekers, vrijwilligers in te zetten in ziekenhuizen, vertegenwoordigd te zijn in de EFCNI, en met onze eigen activiteiten diensten zoals het gratis couveusedagboek en ons jaarlijkse Week van het Couveusekind rondom Wereld Prematuren Dag.

  Care4Neo is de oudste neonatologie-patiëntenvereniging van Europa. Wij hebben als doel ouders van couveusekinderen een steuntje in de rug te geven en aandacht te vragen voor de problematiek die hier rondom plaatsvindt. Onder couveusekinderen worden verstaan te vroeggeboren (prematuur) te licht geboren (dysmatuur) en ziek geboren kinderen.

  Doel

  Het doel is om van grotere betekenis te zijn voor pasgeboren kind, couveuseouders, ex-couveusekinderen en zorgverleners en als kennispartner en adviseur op te treden bij relevante discussies en onderzoeken. We streven naar het vergroten van kennis, bewustwording en begrip. Daarnaast willen we naast het lotgenotencontact voor couveuseouders ook lotgenotencontact gaan oprichten voor ex-couveusekinderen zodat zij, in hun eigen leeftijdsklasse, ook ervaringen kunnen delen.

  Manier van inzetten ervaringsdeskundigheid

  Bij Care4Neo zijn ongeveer 120 vrijwilligers op allerlei posten actief.
  Voorheen was dit onder de naam Vereniging van Ouders van Couveusekinderen (VOC), en sinds november 2020 onder onze naam Care4Neo.

  Onze vrijwilligers helpen bijvoorbeeld binnen de regio’s, als regiocoördinator of ziekenhuiscontactpersoon. Ook zijn er vrijwilligers
  actief binnen de redactie van de website en social media. In wetenschappelijk onderzoek, met het geven van gastlessen aan
  bijvoorbeeld de kinderopvang of hogescholen en in de redactie van ons tijdschrift Kleine Maatjes. Soms hebben we hulp nodig op projectbasis.

  De meeste van onze vrijwilligers zijn ouders van couveusekinderen en hebben hun ervaring als achtergrond die zij inzetten als bijvoorbeeld ziekenhuiscontactpersoon. Ook zijn zorgprofessionals actief, bijvoorbeeld in onze onderzoekswerkgroep of als regiocoördinator. Daarnaast hebben we ook familieleden van een couveusekind als vrijwilliger en zien we ook steeds meer ex-couveusekinderen die wat willen betekenen binnen Care4Neo.

  Visie op ervaringsdeskundigheid

  Over vijf jaar zijn we autoriteit bij onze doelgroepen (o.a. couveuseouders, gezondheidszorg en ex-couveusekinderen) en weten zij elkaar te vinden en relevante informatie met elkaar te delen met onze diverse communities. Vanuit de belangenbehartiging werken we mee aan (wetenschappelijke) onderzoeken en hebben we een concrete stem in kwaliteit van de zorg en wetgeving.

  Spotlight

  We zijn trots op alle vrijwilligers die zich inzetten namens Care4Neo en op onze Werkgroep Wetenschap.

  Te benaderen voor…

  Alle vragen rondom te vroeg, te licht (dysmatuur) of ziek geboren kinderen maar ook voor alle vragen van ex-couveusekinderen.

  Contactpersoon

  Secretariaat Carre4Neo

  E-mail: info@care4Neo.nl

  Telefoon: 010-7370256

  error: Het lijkt erop dat je dit wilt kopiëren. Meestal doen we niet moeilijk, maar we willen het wel graag weten. Stuur een mailtje met wat je wilt naar info@veerkrachtcentrale.nl