Meteen naar de inhoud

Caleidoscoop

  Caleidoscoop

  Caleidoscoop is de landelijke vereniging voor mensen met een dissociatieve stoornis. Wij zetten ons als patiëntenvereniging in voor iedereen die te maken heeft met dissociatieve stoornissen. De vereniging draait op de kennis, kracht en bevlogenheid van ervaringsdeskundige vrijwilligers. 


  Doel

  De vereniging heeft als overkoepelende hoofddoelen:

  • Lotgenotencontact
  • Informatievoorziening
  • Belangenbehartiging

  De vereniging wil iedereen die, op welke manier ook, te maken heeft met dissociatieve stoornissen verbinden door de inzet van persoonlijke ervaring, contact en kennis. We willen stigma’s rondom dissociatieve stoornissen doorbreken en mensen informeren vanuit de ervaringen die wij zelf hebben. Als laatste zijn we als vereniging actief bij het behartigen van belangen van mensen met een dissociatieve stoornis.


  Manier van inzetten ervaringsdeskundigheid

  Alle vrijwilligers bij Caleidoscoop zijn ervaringsdeskundig, direct, of als naaste. Die kracht zetten wij over de hele breedte van de vereniging in. Onze lotgenotengroepen worden georganiseerd en gecoördineerd door lotgenoten. De platformen die wij gebruiken voor (lotgenoten)contact en informatievoorziening, zoals het forum, de website en onze ledenkrant Caleidokrant worden allemaal beheerd door vrijwilligers met ervaring. Ook onze telefoonlijn, de Caleidofoon, wordt bemand door ervaringsdeskundigen.

  Onze voorlichtingen en het informatiemateriaal dat wij ontwikkelen wordt eveneens opgezet en uitgevoerd door ervaringsdeskundige vrijwilligers. Zo kunnen wij informatie vanuit het de ggz, de wetenschap en het cliëntenperspectief bundelen.

  Binnen de belangenbehartiging zijn ook allemaal ervaringsdeskundige vrijwilligers actief, die hun ervaringen en kennis inzetten om de positie van mensen met een dissociatieve stoornis te verbeteren binnen bijvoorbeeld het zorglandschap. Vrijwilligers zijn actief betrokken bij de zorgstandaard dissociatieve stoornissen, en zijn ook in brede zin actief bij het verwoorden en inbrengen van het cliëntenperspectief.


  Visie op ervaringsdeskundigheid

  Ervaringsdeskundigen zijn eigenlijk de spreekbuizen voor de achterban. Lotgenoten weten als geen ander hoe het is om met een kwetsbaarheid te leven. Zij zien en begrijpen de drempels die mensen tegen kunnen komen, maar zij zien ook hoe de weg van herstel eruit kan zien. Ervaringsdeskundigen zijn van essentieel belang om cliënten een stem te geven. 


  Spotlight

  Onze vrijwilligers zijn de spil van de vereniging. Deze groep actieve, betrokken en bijzonder veerkrachtige mensen maken samen Caleidoscoop tot wat het is. We zijn getalsgewijs weliswaar een kleine vereniging, maar dat maakt het des te mooier dat we op zo veel vlakken actief kunnen zijn. 


  Te benaderen voor…

  Wij zijn te benaderen door iedereen die op welke manier ook te maken heeft met, of geïnteresseerd is in dissociatieve stoornissen. 


  Contact

  Voor algemene informatie kun je terecht op onze website, www.caleidoscoop.nl. Ook kun je ons mailen via mail@caleidoscoop.nl, of zijn we telefonisch bereikbaar op het nummer 033 – 82 00 208, waar ervaringsdeskundige vrijwilligers je vragen kunnen beantwoorden.