Is een boekenbon voldoende?

Door Trudy Jansen

Ik zeg graag dat een boekenbon geen goede betaling is voor ervaringsdeskundigen. Maar dat klopt niet helemaal. Soms is het dat wél. Ervaringsdeskundige is een containerbegrip. Want niet iedere ervaringsdeskundige doet hetzelfde werk. En dus hoeft ook niet iedereen salaris te krijgen. Veel mensen willen niet eens betaald worden, omdat ze afhankelijk zijn van een uitkering. Het ontvangen van een vrijwilligersvergoeding kan dan al een reden zijn om die uitkering te verliezen. Een boekenbon trouwens ook…

De beste vergoeding voor ervaringsdeskundigen 
is soms wél een boekenbon 

Waardering en beloning hoeft niet in geld

Schema met drie onderdelen: 1. Financieel: Salaris of betaling als ZZPer / Vacatiegeld / Vrijwilligersvergoeding / Vergoeding onkosten
2. Natura: Geschenken / Etentje, uitstapje / Aandacht, complimenten, gezelligheid
3. Persoonlijke ontwikkeling: Training en scholing / Coaching en begeleiding
Project Waardering Ervaringsdeskundigen , Trudy Jansen, januari 2022

Het belangrijkste inzicht dat ik heb opgedaan

We moeten verschil gaan maken tussen de kostprijs en de vergoeding. Want ieder advies van of ondersteuning door een ervaringsdeskundige is waardevol. De opdrachtgever moet daar gewoon voor betalen. Soms aan de ervaringsdeskundige zelf, soms aan de organisatie waar ze voor werken. En dan is het aan die organisatie om de beste vergoeding af te spreken met de ervaringsdeskundigen.

Financieel kan de vergoeding bestaan uit salaris of betaling als ZZP-er. Vacatiegeld per vergadering kan ook flink oplopen. Bij sommige vergaderingen betaald met 250 euro per keer. Voor vrijwilligerswerk zijn de bedragen anders, maar die worden dan weer meer aangevuld met een beloning in natura. Denk daarbij aan een verjaardagscadeau, of aan een jaarlijks etentje met de hele groep. Ook training, coaching en begeleiding zijn een vorm van waardering. Dat draagt bij aan je persoonlijke ontwikkeling. 

Hoe kijk jij hier tegenaan?


Over de vrijwilligersvergoeding

Veel mensen weten dat de maximale vrijwilligersvergoeding € 5,00 per uur is, tot € 180 per maand en 1.800 per jaar. 

Minder bekend:

  • Deze bedragen komen van de belastingdienst. Inkomsten kunnen gevolgen hebben voor andere regelingen.
  • Per gemeenten zijn de regels voor armoedebeleid anders. 
  • Zowel de vergoeding per uur, per maand als per jaar mag niet hoger zijn dan de
  • genoemde bedragen.Vrijwilligerswerk is toegestaan met een WW-uitkering.
  • Werkloze vrijwilligers moeten echter wel blijven zoeken naar een betaalde baan.

We hebben een helpdesk voor ervaringsdeskundigen met vragen over vergoeding en hun uitkering. 


Tip voor organisaties

Meer informatie over het belonen van vrijwilligers bij het NOV