Meteen naar de inhoud

Beleid en belangenbehartiging

  De brug tussen beleid en praktijk

  Van mensen die alleen opkomen voor zichzelf, tot gedegen onderbouwde adviezen op basis van kennis en achterbancontact: bij beleid zijn veel verschillende ervaringsdeskundigen nodig. Ze kunnen zorgen dat het beleid in de praktijk werkt zoals het in theorie bedoeld is, en dus goed aansluit op de praktijk. 

  Ervaringsdeskundigen spelen een rol in de hele beleidscyclus.

  De klachten die individuele ervaringsdeskundigen indienen en de vragen die ze stellen, tonen waar het beleid in de praktijk niet werkt. Het maakt de zwakke plekken inzichtelijk.

   Samenwerkende ervaringsdeskundigen zullen dit soort onderwerpen verzamelen en daarna agenderen op de (politieke) beleidsagenda. 

  Bij het verzamelen van de benodigde informatie kunnen ervaringsdeskundigen zorgen dat er geschikte en voldoende informatie beschikbaar komt voor derden, en ze kunnen bijdragen aan het analyseren van de situatie. 

  Beleidsmatig onderlegde ervaringsdeskundigen ontwikkelen beleid of helpen bij het aanscherpen daarvan. Ze zetten de punten op de i. 

  Bij het invoeren van het beleid is draagvlak nodig. Ervaringsdeskundigen kunnen hier een rol bij spelen. 

  Alles bij elkaar zijn ervaringsdeskundigheid van onschatbare waarde om te zorgen dat beleid uitvoerbaar en doeltreffend is.

  Ervaringsdeskundigen vormen de verbinding tussen beleid en praktijk

  Steeds vaker horen we dat in Nederland de regels belangrijker geworden zijn dan de mensen. Bureaucratie en beleid dat gericht is op controle zorgen dat sociaal beleid niet bereikt waar het voor bedoeld is. Ervaringsdeskundigen kunnen dit voorkomen. De praktijkervaring en het gerichte inlevingsvermogen van ervaringsdeskundigen dragen bij aan optimalisering van het beleid. Dit geldt niet voor één specifieke functie, maar voor alle functies en rollen bij beleid en belangenbehartiging. Zonder inbreng van ervaringsdeskundigen komt er geen informatie beschikbaar over de uitvoering van bestaand beleid in de praktijk, of over aandachtspunten bij het opstellen van nieuw beleid. 

  Agendasetting

  • Ervaringsdeskundigen die punten agenderen, zorgen dat bestuurders en beleidsmakers weten op welke punten actie ondernomen moet worden. Ze kunnen problemen aanwijzen en duiden. Wat gaat er precies verkeerd? 
  • Bepalen van de ernst van het probleem. Kwalitatief door met concrete voorbeelden te komen, kwantitatief door het uitvoeren of meewerken aan onderzoeken. 
  • Bepalen van de inherentie. Komen de gesignaleerde problemen door het beleid, of zijn er andere oorzaken?

  Aanscherping van beleidsvoorstellen 

  • Is het voorgenomen beleid doeltreffend? Worden de problemen opgelost door dit beleid? 
  • Is het voorgenomen beleid uitvoerbaar? Belangrijk punt is dat de regels en bureaucratie een goede uitvoering van het beleid niet in de weg staan. 
  • Wat zijn de consequenties? Komt er geen nieuw probleem als het voorgenomen beleid ingevoerd wordt? 
  • Is er draagvlak voor het beleid? Ervaringsdeskundigen kunnen bijdragen aan het vergroten van het draagvlak 

  Uitvoer en evaluatie

  • Analyse van het plan van aanpak voor de uitvoering
  • Doorgeven van aandachtspunten tijdens de uitvoering
  • Input leveren voor de evaluatie. Deze kan vanuit ervaringsdeskundig oogpunt worden geanalyseerd.  

  Meer sectoren waar veel ervaringsdeskundigen werken

  Zorg en welzijn
  Ervaringsdeskundigen in zorg en welzijn gebruiken hun eigen ervaringen om andere mensen te helpen
  Lees meer
  error: Het lijkt erop dat je dit wilt kopiëren. Meestal doen we niet moeilijk, maar we willen het wel graag weten. Stuur een mailtje met wat je wilt naar info@veerkrachtcentrale.nl