Meteen naar de inhoud

Basisberaad

  Het Basisberaad is een belangenorganisatie voor mensen die te maken hebben (gehad) met psychische/psychiatrische problematiek, verslavingsproblematiek en/of dakloosheid. We ondersteunen mensen bij acute problemen waar de reguliere zorg geen oplossing biedt en bemiddelen bij conflicten of klachten. Het Basisberaad staat klaar voor alle groepen mensen in een ‘kwetsbare positie’.

  We bemiddelen en slaan een brug naar hulpverlening, gemeenten en andere organisaties. Door mensen individueel hun belangen te behartigen, maar ook door casuïstiek en knelpunten aan te dragen bij de hulpverlening, gemeenten en andere relevante organisaties. Door mensen te ondersteunen hebben we een goed beeld van de dagelijkse praktijk en hoe deze wordt ervaren door de mensen. We laten hierbij zoveel mogelijk de mensen om wie het gaat zelf aan het woord.

  Wij geloven niet dat mensen kwetsbaar zijn, maar zich (tijdelijk) in een kwetsbare positie bevinden. Wij ondersteunen mensen, bieden een platform en werken vanuit eigen kracht. Het merendeel van onze professionals is ook ervaringsdeskundig: de kennis en ervaring als cliënt, alsmede die van anderen, zetten wij professioneel in ons werk. Samen werken we aan een beter perspectief en kwaliteit van leven.

  Het Basisberaad is in 1981 ontstaan vanuit actiegroepen die de psychiatrie anders wilden organiseren. Sinds de zomer 2009 is Basisberaad een aparte afdeling van Zorgbelang Zuid-Holland, nu Zorgbelang Inclusief.

  Doel

  Basisberaad behartigt individueel en collectief de belangen van mensen in een kwetsbare positie binnen de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang en verslavingszorg in de regio Rijnmond. Samen met hen werken wij aan versterking van hun positie vanuit hun eigen kracht.

  Manier van inzetten ervaringsdeskundigheid

  Bij Afdeling Basisberaad werken professionals waarvan het merendeel ook ervaringsdeskundig is. Dit zetten we in op basis van empowerment, gelijkwaardigheid en door zich te manifesteren wil Afdeling Basisberaad de beeldvorming over de mensen waar zij zich voor inzet positief beïnvloeden. De ervaringsdeskundige komt op voor patiëntenrechten, voert overleg, geeft voorlichting, geeft publicaties uit en werkt aan positievere beeld- en begripsvorming. 

  Visie op ervaringsdeskundigheid

  Ervaringsdeskundig houdt in dat iemand ervaringskennis heeft opgebouwd door de eigen ervaringen als cliënt zijnde en ervaringen van andere mensen met cliëntervaring en geleerd heeft deze ervaringskennis functioneel in te zetten.

  Te benaderen voor

  Mensen die vanuit de ggz/maatschappelijke opvang en wijkteams komen. Dak en thuisloze zonder vast verblijf of woonadres. 


  Contactpersonen

  Aranka van der Velde en Belinda Beikes

  Website