Meteen naar de inhoud

Anoiksis

  Anoiksis is de onafhankelijke patiëntenvereniging voor contact en onderlinge steun voor en door psychosegevoelige mensen of schizofrenie. Wij zijn een vereniging die geheel gerund wordt door vrijwilligers die zelf ook allemaal minimaal één keer een psychose gehad hebben. Wij hebben ongeveer 825 leden en organiseren veel bijeenkomsten in het land. Het land is verdeeld in ongeveer 25 regio’s en deze worden gerund door regiocoördinatoren met vaak ook ondersteunende vrijwilligers.

  Doel

  De hoofddoelstelling van Anoiksis is het faciliteren van lotgenotencontact. Dat wil zeggen: een netwerk bieden waarin mensen die wat met elkaar kunnen, elkaar kunnen vinden. Dit helpt mensen om de ziekte of psychose te accepteren. Daarnaast geeft Anoiksis voorlichting en behartigt belangen van de hele achterban van psychosegevoelige mensen op regionaal en landelijk niveau.

  Anoiksis wil bewerkstelligen dat mensen met psychosegevoeligheid worden gezien en gehoord, dat er eerlijke beeldvorming bestaat rond psychose, dat behandeling volgens de beste inzichten plaatsvindt en dat mensen met een psychosegevoeligheid een optimale kwaliteit van leven hebben. We werken samen met zusterorganisaties, zoals MIND Ypsilon, om te werken aan gezamenlijke belangen.

  In ons kwartaalblad Open Geest staan nieuwsitems op het gebied van psychose, maar ook veel ervaringsverhalen en verslagen van bijeenkomsten die wij georganiseerd hebben. Tevens hebben wij een internationale tak: actieve leden van ons gaan dan bijvoorbeeld naar buitenlandse congressen.

  Maar bovenal is Anoiksis een vereniging waarin ervaringen worden gedeeld, gebundeld en uitgedragen.

  Manier van inzetten ervaringsdeskundigheid

  Onze hele vereniging draait op ervaringsdeskundigen. Vrijwilligers, vrijwel allen met een psychosegevoeligheid, organiseren bijeenkomsten waar lotgenoten elkaar kunnen ontmoeten, praten over psychose, maar gaan bijvoorbeeld ook samen uit eten, of sporten samen… Ze delen ervaringen in ons kwartaalblad met elkaar, runnen een website met actuele informatie en mogelijkheden tot contact, staan in contact met professionals in de zorg, onderzoekers en beleidsmakers. Durven hun gezicht te laten zien in de media en op scholen en universiteiten, ondanks het stigma!

  Binnen Anoiksis zijn er zoveel manieren om je te ontwikkelen, als organisator van bijeenkomsten, tekst schrijver, websitebouwer, voorlichter, meewerken aan onderzoek! Voor ieder lid dat zich bij ons aanmeldt als vrijwilliger zoeken we een plekje binnen de vereniging. Iedereen kan zijn eigen steentje bijdragen, op zijn of haar eigen manier. En al deze vrijwilligers hebben een kort lijntje met het bestuur, dat ook volledig bestaat uit mensen met een psychosegevoeligheid.

  Visie op ervaringsdeskundigheid

  Alleen lotgenoten weten hoe het echt is om psychosegevoelig te zijn. Elkaar helpen, helpt elkaar. Degene die hulp krijgt van een lotgenoot wordt geholpen, maar degene die hulp geeft wordt ook geholpen: hij/zij krijgt een gevoel van zelfwaardering. Iedereen kan op de eigen manier een steentje bijdragen. Ervaringsdeskundigheid is heel belangrijk, zowel professioneel binnen bijvoorbeeld FACT-teams als ook bij het runnen van de vereniging.

  Spotlight

  Al onze leden die allen een steentje bijdragen!

  Te benaderen voor…

  Alle vormen van lotgenotencontact – of dit nu face-to-face op bijeenkomsten, op papier in ons kwartaalblad en andere uitgaven, telefonisch of online via onze website www.anoiksis.nl is –, maar ook gezelligheidsbijeenkomsten voor leden.

  Voorlichting aan scholen, opleidingen en universiteiten en alle vormen van media, maar ook steun aan onderzoek, stage, scriptie of studieopdracht. Alle vragen die iemand heeft over psychoses, proberen we te beantwoorden.

  Belangenbehartiging – het opkomen voor onze psychosegevoelige medemens –, maar ook samenwerking.

  Contactpersoon

  Kantoor Anoiksis

  Universitair Medisch Centrum Utrecht

  Telefoon: 088-7556368

  anoiksis@anoiksis.nl

  Arnold Brabander (secretaris) en Carola van Alphen (voorzitter)

  error: Het lijkt erop dat je dit wilt kopiëren. Meestal doen we niet moeilijk, maar we willen het wel graag weten. Stuur een mailtje met wat je wilt naar info@veerkrachtcentrale.nl