Over ons

Het project ‘reële waarde ervaringsdeskundigen’ is een project van de Veerkracht Centrale, community van ervaringsdeskundigen.


Medewerkers van dit project

Trudy Jansen

Projectleider

Betrekt mensen en zet de grote lijnen uit.
Mail Trudy

Kristin Swennes

Projectmedewerker

Verzamelt vragenlijsten en informatie.
Mail Kristin

Farijal Emanuels

Bureaumedewerker

Regelt afspraken en beantwoordt alle mails.
Mail Farijal

Zakelijk geklede jonge vrouw in rolstoel met telefoon in hand

Jiska Ogier

Juridisch medewerker

Zet een helpdesk voor juridische vragen op.

Adviseurs

Cécile Malingré

Projectmedewerker Howie the Harp™

Denkt mee en levert input op het project (met hulp van een grote achterban van bij Howie the Harp™ opgeleide ervaringsdeskundigen)
Mail Cécile

Quinta Ansem

+ Voorzitter European Anti Poverty Network Nederland
+ Voorzitter St Herkansing -project ONS Kantelhuis
+ Docent onderzoeker Lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg

Kijkt als kritische vriend of het project wel voldoende recht doet aan de mooie diversiteit van de soorten ervaringskennis, ervaringsdeskundigen en ervaringsdeskundigheid.
Mail Quinta