Stichting Armoedefonds

Stichting Armoedefonds zet zich in om armoede in Nederland te bestrijden en de gevolgen van armoede te verzachten. Dit doen we door lokale hulporganisaties te ondersteunen.

Doel

Ons doel is het bestrijden van armoede en het verzachten van de gevolgen van armoede in Nederland.

Manier van inzetten ervaringsdeskundigheid

We hebben contacten met ervaringsdeskundigen in ons netwerk om input te krijgen en te sparren.

Visie op ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigheid is belangrijk. Ervaringsdeskundigen weten wat er in de praktijk speelt en kunnen vaak duidelijk aangeven waar ze in beleid van overheid tegenaan zijn gelopen.

Spotlight

Het Armoedefonds helpt jonge meiden en vrouwen die in armoede leven met menstruatieproducten. Inmiddels hebben we 242 Menstruatieproducten Uitgifte Punten (MUP’s) verspreid over Nederland. De MUP’s zijn bijvoorbeeld scholen, buurthuizen, voedsel- of kledingbanken, minibiebs en weggeefkastjes. Steeds meer mensen komen voor het Armoedefonds in actie en zamelen maandverband en tampons voor ons in. Mensen halen hun toiletkastjes leeg of starten een actie op bij hun werkgever. Dat is geweldig om te zien!

Te benaderen voor

Informatie.

Contactpersoon

Stichting Armoedefonds, 073-7440181 of info@armoedefonds.nl