Documentatie

Informatie over ervaringsdeskundigen en ervaringskennis

Project

Deze website hoort bij het project Waardering Ervaringsdeskundigen

Organisaties

Ervaringsdeskundigen werken vanuit diverse organisaties en netwerken

Ervaringsdeskundigheid is waardevol

Ziekte, beperkingen, heftige gebeurtenissen. Juist van de zware kanten van het leven leren we het meest. Deze ervaringen zorgen voor een unieke deskundigheid, die niet op een andere manier te leren is. 

Ervaringsdeskundigen zetten zich in om andere mensen te helpen, of voor een betere samenleving. Ze werken in allerlei soorten werk en vrijwilligerswerk. Soms is een dankbare glimlach een grote beloning, soms is salaris vanzelfsprekend. 

Deze website hoort bij het project Waardering Ervaringsdeskundigen. Daarin onderzoeken we het werk van ervaringsdeskundigen, en wat ze daarvoor moeten kunnen en kennen. 


Hoe denk jij over vergoedingen voor ervaringsdeskundigen?

Voorbeelden

  • Over je handicap te vertellen in de schoolklas van je kinderen (gratis);
  • Jaarlijks op meerdere scholen voorlichting geven (vrijwilligersvergoeding en begeleiding);
  • Beleidsmedewerker bij een patiëntenorganisatie(salaris); 
  • Gastdocent in het hoger onderwijs (ZZP-uurtarief).

Help je mee?

Om het werk van ervaringsdeskundigen in beeld te brengen, is de kennis van duizenden ervaringsdeskundigen nodig.

Beschrijf

Hoe zet jij je ervaringsdeskundigheid in?

Vul aan

Lever informatie voor de beschrijvingen.

Controleer

Ben jij het eens met de informatie op deze website?

Discussieer

Discussieer op deze website,
of in een netwerkgroep.

Wat kan je NU doen? 

Tijdens het project veranderen de werkzaamheden. Op dit moment kan je helpen door:

  • De concept-vragenlijst in te vullen (dit is nog een proef). 
  • Te laten weten wat je er van vindt, en hoe dit op jouw achterban over zal komen.
  • Tips te geven over hoe we de vragenlijst uit kunnen zetten bij jouw achterban
  • Voorbeelden en informatie te geven voor de documentatie op de website. 
  • Jezelf aanmelden om later de vragenlijsten mee te verwerken.
  • Anderen te vertellen over dit project.

Samenwerking

Dit is een project van het landelijk netwerk van ervaringsdeskundigen, de Veerkracht Centrale.
We werken samen met patiëntenorganisaties en veel vrijwilligers.

De community van de Veerkracht Centrale bestaat uit enthousiaste en gemotiveerde ervaringsdeskundigen: een netwerk van ZZP’ers en vrijwilligers. 

Patiëntenfederatie Nederland zet zich in voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst. De Patiëntenfederatie vertegenwoordigt ruim 200 patiëntenorganisaties.

Ieder(in) is het grootste netwerk in Nederland van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. Tweehonderdachtendertig organisaties zijn aangesloten.

MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid (voorheen LPGGz) is dé koepel van, voor en door cliënten- en familieorganisaties in de ggz.

Volg de voortgang van het project

26 juli 2021
Week 6 stond in het teken van de vragenlijst. Hoe komen we tot een lijst die recht doet aan de inzet van ervaringsdeskundigheid, in al…
26 juli 2021
26 juli 2021
Deze week is 1 grote sprint. Aan de ene kant, moet het model verder uitgewerkt worden om tot een goede vragenlijst te komen. Aan de…
26 juli 2021

Vanaf de eerste week schrijven we blogs. Lees dit op de updatepagina