meisje in rolstoel van achteren gezien, rijdt op houten wandelpad in een bos een lichte heuvel op

Diverse -organisaties van- ervaringsdeskundigen bundelen hun krachten om betere vergoedingen te krijgen voor het werk van ervaringsdeskundigen.

In dit project beschrijven we de talloze manieren waarop mensen hun ervaringsdeskundigheid inzetten. We maken duidelijk wat de onderlinge verschillen zijn, en welk werk bij iedere soort ervaringsdeskundigheid past. We beschrijven functies, en wat je daarvoor moet kennen en kunnen. Daarna kunnen we vaststellen wat een reële vergoeding voor dat werk is.
Ervaringsdeskundigen kunnen dat gaan vragen, opdrachtgevers kunnen het gaan betalen. Want een boekenbon is zelden de juiste beloning voor het werk van ervaringsdeskundigen.

De waarde van ervaringsdeskundigheid
verschilt per soort ervaringsdeskundige
en per soort werk

 • Over je handicap te vertellen in de schoolklas van je kinderen 
  Zonder beloning?
 • Jaarlijks op meerdere scholen voorlichting geven 
  Vrijwilligersvergoeding en begeleiding?
 • Beleidsmedewerker patiëntenorganisatie
  Salaris op beleidsniveau?
 • Maatje
  Dankbare glimlach?
 • Gastdocent hoger onderwijs 
  ZZP-uurtarief?
 • Geïnterviewd worden
  Boekenbon?

Help je mee?

Beschrijf

Hoe zet jij je ervaringsdeskundigheid in?

Vul aan

Lever informatie voor de beschrijvingen.

Controleer

Ben jij het eens met de informatie op deze website?

Discussieer

Discussieer op deze website,
of in een netwerkgroep.

Organisaties van ervaringsdeskundigen

Project Waardering Ervaringsdeskundigen is een project van de Veerkracht Centrale,
in samenwerking met de koepels van patiënten en cliëntenorganisaties Ieder(in), Mind en de Patiëntenfederatie.

Andere organisaties beschreven hun visie en aanpak bij het werken met ervaringsdeskundigheid


Ervaringsdeskundigheid werkt

Bij beleid, om dat beter aan te laten sluiten op de praktijk.

In onderwijs, onderzoek, voorlichting en op enorm veel andere plaatsen.

In de zorg, als lotgenotencontact en laagdrempelige hulpverlening.

Het is de kracht van ervaring